2959
1897
Żydowskie formacje kolaboranckie w służbie Niemiec hitlerowskich