10 Tez Narodu Polskiego na 100-lecie Niepodległości Polski

Kliknij aby rozwinąć punkt


10 TEZ NARODU POLSKIEGO

1. Repatriacja zamiast Imigracji.

2. UE - Unia państw narodowych.

3. Lwów - Wilno - Grodno – nowa polityka wschodnia RP.

4. Zasada symetrii dla mniejszości narodowych w Polsce.

5. Reaktywacja Uniwersytetu im. Jana Kazimierza
we Lwowie pod patronatem Ministerstwa
Dziedzictwa Na­ro­do­we­go RP.

6. Reaktywacja Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie pod patronatem Ministerstwa
Dziedzictwa Na­ro­do­we­go RP.

7. Pogoń Lwów w polskiej lidze pod patronatem PZPN i Ministerstwa Sportu RP.

8. TV Kresy – oficjalny kanał w TVP.

9. Rzecznik rządu ds. Kresów Wschodnich i Antypolonizmu.

10. Autonomia dla Lwowa, Grodna i Wilna
wsparta przez władzę RP.