Agresja ZSRR na Polskę
17 września 1939 roku
Polscy żołnierze w niewoli radzieckiej, 1939r.
Polscy żołnierze w niewoli radzieckiej, 1939r.
Oddziały Armii Czerwonej w oczekiwaniu na rozpoczęcie defilady w Białymstoku, wrzesień 1939r.
Dowódca 6 Korpusu Kawalerii Armii Czerwonej Andriej Jeremienko i delegacja dowództwa wojsk niemieckich podczas rozmów o wyznaczeniu linii demarkacyjnej, 1939r.
Oddziały Armii Czerwonej w oczekiwaniu na rozpoczęcie defilady w Białymstoku, wrzesień 1939r.
Czerwonoarmiści wkraczający do wsi w rejonie Mołodeczna, 17 września 1939r.
Brama powitalna zbudowana we wsi Grudziewicze powiat grodzieński na przyjęcie Armii Czerwonej, wrzesień 1939r.
Obalenie słupów granicznych w rejonie Radoszkowicz, 17 września 1939r.
Niszczenie polskich umocnień granicznych, 17 września 1939r.
Niszczenie polskich umocnień granicznych, 17 września 1939r.
Radzieckie kolumny samochodowe w marszu na Polskę, 17 września 1939r.
Oddziały radzieckie w marszu na Grodno, wrzesień 1939r.
Wojska Radzieckie na terytorium Polski, 17 września 1939r.
Radzieckie kolumny samochodowe w marszu na Polskę, 17 września 1939r.
Polscy żołnierze i policjanci w niewoli radzieckiej, 1939r.
Samoloty radzieckie nad polskim terytorium, 17 września 1939r.
Plakat [Spotkanie robotników z żołnierzami radzieckimi], jaki pojawił się we wrześniu 1939r. na terenach Polski zagarniętych przez ZSRR.
Pierwsze powitanie z Sowietami.
Stryj, przekazanie miasta Sowietom.
Pierwsze powitanie z Sowietami.
18.IX.1939r. w Brześciu Litewskim nastąpiło spotkanie oddziałów niemieckich i sowieckich.
Głównodowodzący XIX A.K. gen. Guderian w rozmowie z komisarzem politycznym Borowenskim na temat linii demarkacyjnej między armiami niemiecką i sowiecką.
Nad Sanem i Bugiem stoją naprzeciwko siebie posterunki niemieckie i sowieckie na odległość strzału z karabinu.
Parada niemieckich i sowieckich żołnierzy w Brześciu Litewskim.
Wciąganie flagi hitlerowskiej na maszt na granicy sowiecko-niemieckiej.
Rozmowy sowiecko-niemieckie.
Sowiecki żołnierz z łatą mierniczą na linii demarkacyjnej.
Niemiecko-sowiecki słup graniczny na linii demarkacyjnej.
Oficer sowiecki na linii demarkacyjnej.
Tu zaczyna się niemiecko-sowiecko-litewska linia demarkacyjna.