17 września 1939 - 17 września 2009
70 rocznica IV rozbioru Polski

Linia oznacza granicę rozbioru Polski w 1939 między III Rzeszę Niemiecką i ZSRR oraz ich sojuszników

Główne daty IV rozbioru Polski

  • 23.VIII.1939 - Pakt Ribbentrop-Mołotow
  • 1.IX.1939 - Agresja Niemiec
  • 1.IX.1939 - Agresja Słowacka
  • 9.IX.1939 - Agresja Ukraińska
  • 1-23.IX.1939 - Rebelia Ukraińska OUN wewnątrz państwa polskiego (Małopolska Wschodnia)
  • 28.IX.1939 - Pakt Hitler-Stalin
  • 12.IX 1939 - Joachim von Ribbentrop nakazuje Wilhelmowi Canarisowi aby wszczął rebelię ukraińśką (OUN) na terenie państwa polskiego."Powstanie OUN musi być zainscenizowane żeby wszystkie polskie dwory i zagrody poszły z dymem i żeby wszyscy Żydzi zostali wymordowani".
  • 27.X.1939 - Aneksja Wilna i Wileńszczyzny przez Litwę
  • 11.VII 1943 - dowódca UPA Roman Szuchewycz wydał rozkazy: Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć. UPA rozpoczęła mordy ludności polskiej na Wołyniu, w nocy 11 lipca 1943 roku zaatakowała jednocześnie 167 miejscowości polskie mordując w bestialski sposób ich mieszkańców i grabiąc ich mienie. Za dokonane ludobójstwo Polaków, Roman Szuchewycz "Taras Czuprynka" otrzymał pośmiertnie tytuł Bohatera Ukrainy, przyznany przez prezydenta Wiktora Juszczenke - 12.X.2007.
  • 4-1.II.1945 - Konferencja Jałtańska zatwierdzająca IV rozbiór Polski z 1939r. i ustalająca granicę wschodnią Polski (PRL) zgodnie z Paktem Hitler-Stalin (z małą poprawką) za zgodą USA i Wielkiej Brytanii