1578
1361
1361
1590
Akcja Burza w Okręgu Łódź AK
Odznaka AK przyznawana za udział w akcji Burza
Odznaka AK przyznawana za udział w akcji "Burza"

Akcja Burza w Okręgu Łódź AK – część akcji wojskowej zorganizowanej i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim, w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej.

Akcja Burza w okręgu była prowadzona od 14 sierpnia do 26 listopada 1944.

W inspektoracie piotrkowskim formowano 25 pułk piechoty. W jego skład początkowo weszły tworząc jego 1 batalion: OP "Grom" ppor. Aleksandra Arkuszyńskiego - "Maja", OP "Błyskawica" kpt. Tadeusza Dębskiego - "Marsa", OP "Wicher" ppor. Witolda Kucharskiego - "Wichra" , OP por. Kazimierza Załęskiego - "Bończy", OP "Burza" sierż. Stanisława Karlińskiego - "Burzy", OP ppor. Henryka Furmańczyka - "Henryka" i OP "Trop" ppor. Jana Mateckiego - "Groma". Na początku września batalion przekształcony został w 25 pp. Dowództwo nad nim objął mjr. Rudolf Majewski - "Leśniak".

Pułk operował w lasach przysuskich. W lipcu i sierpniu opanowano stacje kolejowe Bratków i Białaczów, urządzono zasadzki pod Sulejowem, Barkowicami, Mokrymi i Kluczewem. 16 sierpnia między Sulborowicami a Sosnowicami rozbito karną ekspedycję. Straty przeciwnika wynosiły 53 zabitych i rannych.

Od września 25 pp walczył z siłami policyjnymi i wojskowymi w ramach prowadzonej przez nich operacji antypartyzanckiej. Do walk dochodziło 6 września pod Stefanowem, 26 września w rejonie Stefanów - Budy - Gałki, 14 października w Żdżarach, 23 października pod Widuchem- Myśliborzem, 27 października pod Białym Ługiem, 4 listopada pod leśniczówką Huta, 5 listopada pod Bokowem, 7 listopada pod Nowinkami i 8 listopada pod Wincentowem-Brodami. Walki te, niezwykle krwawe doprowadziły do rozwiązania pułku. Zginęło około 130 partyzantów. W polu działały jednak nadal mniejsze oddziały.

Inspektorat Łódź AK odtwarzał 29 Pułk Strzelców Kaniowskich. Oddział partyzancki ppor. Ryszarda Ziółkowskiego - "Sama" w obwodzie Brzeziny wytrwał do wyzwolenia. Zorganizował trzy akcje kolejowe; 14 września zdobył magazyn z bronią na stacji w Słotwinach; 11 listopada walczył pod Strykowem.

Bez powodzenia walczył natomiast w lasach brudzewickich oddział ppor. Stanisława Krupińskiego - "Górala". 30 sierpnia Niemcy rozbili oddział "Wilk" ppor. Antoniego Kucharskiego - "Roggersa". "Oddział "Dzik" ppor. Henryka Sieczkowskiego - "Władysława" został zniszczony 26 listopada w Szwejkach Wielkich.


Bibliografia

  • Światowy Związek Żołnierzy AK pod red. Tadeusza Przyłuckiego: Czas Burzy w 50. rocznice operacji "Burza". Warszawa: Zakład poligraficzny Akcydens, 1994. ISBN 83-90- 1777-0-6.