Atak Gazety Wyborczej na rodziny pomordowanych Kresowian

2010-03-12

Konferencja historyczna "Polska - Ukraina", która odbędzie w najbliższą sobotę o g. 11.00 w Pałacu Działyńskich w Poznaniu od kilku dni jest atakowana przez "Gazetę Wyborczą". I to w sposób nadzwyczaj zaciekły. Inna sprawa, że ten atak, który jest atakiem prewencyjnym, przynosi konferencji ogromny rozgłos.

Obok Ewy Siemaszko i Ewy Kulińskiej będzie również ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski prelegentem na powyższej konferencji. Poniżej odpowiedź przedstawiciela organizatorów.

Stanowisko dr. Henryka Krzyżanowskiego

Wobec krytyki, z jaką spotyka się w GW organizowana przez nasze Stowarzyszenie konferencja, pragnę wyjaśnić:

1/ Celem spotkania jest przypomnienie tragedii Polaków na Wołyniu. Niestety, tamto ludobójstwo zostało w znacznej mierze przemilczane przez elity polityczne III RP, wiedza więc o nim w społeczeństwie jest znikoma.

2/ Temu celowi służy film, którego premiera będzie głównym wydarzeniem konferencji. Film, jak zresztą wiele publikacji na ten temat, wśród nich książki p.Ewy Siemaszko, nie jest skierowany przeciw obecnie żyjącym Ukraińcom. Jest pochyleniem się nad okrutnym losem, który dotknął naszych rodaków. W kategoriach wartości chrześcijańskich jest to forma "świętych obcowania" - czyli podtrzymywania pamięci o przeszłych pokoleniach.

3/ Zarzucanie nam braku obiektywizmu jest zarzutem chybionym - nie jesteśmy stowarzyszeniem historyków i nie zamierzamy pisać dziejów obu narodów. Nie wysyłamy do nikogo zaproszeń, traktując konferencję raczej jako spotkanie bliskich sobie osób - może przyjść każdy, kogo tematyka ta interesuje.

4/ Pojednanie Polaków i Ukraińców odbywa się właśnie na naszych oczach. Sprzyjają mu kontakty gospodarcze, turystyczne, a w coraz większej mierze, także rodzinne. Obawa, że mówienie prawdy na temat bolesnych wydarzeń z przeszłości mogłoby proces ten zakłócić jest nieporozumieniem. Wzajemne zaufanie i przyjaźń są możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy mówić prawdę.

Z wyrazami szacunku

dr Henryk Krzyżanowski
Wiceprezes Stowarzyszenia
Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej