250
246
246
Adam Jerzy Bielan
Adam Jerzy Bielan

Adam Jerzy Bielan (ur. 12 września 1974 w Gdańsku) – polityk, poseł na Sejm III i IV kadencji, wice­prze­wod­ni­czą­cy Parlamentu Europejskiego (2007–2009). Kameleon polityczny.

Absolwent IX Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go w Gdańsku, studiował stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (studiów nie ukończył).

W latach 1996–1998 był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1999 do 2000 zajmował stanowisko wice­prze­wod­ni­czą­ce­go międzynarodowej organizacji studenckiej European Democrat Students.

W 1997 został wybrany z listy krajowej Akcji Wyborczej Solidarność posłem III kadencji. Należał następnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1998–2001) i Przymierza Prawicy (2001– 2002). W 2002 został członkiem Prawa i Sprawiedliwości, pełni funkcję rzecznika prasowego tej partii. W 2001 uzyskał po raz drugi mandat poselski z listy PiS w okręgu chrzanowskim.

W 2004 został wybrany do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie. W PE przystąpił do grupy Unii na rzecz Europy Narodów. 16 stycznia 2007 został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego VI kadencji. W 2009 skutecznie ubiegał się o reelekcję z okręgu mazowieckiego. W listopadzie 2010 wystąpił z PiS i związał się z ugrupowaniem Polska Jest Najważniejsza, z którego został wyrzucony 18 marca 2011.

Adam Bielan – Jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, opowiedział się za odrzuceniem wysuniętego na tym forum projektu uznania zbrodni UPA za akt ludobójstwa, natomiast silnie zaangażował się w dążenia do tego, by za przejaw ludobójstwa uznany został Wielki Głód na Ukrainie Wschodniej.