289
289
289
290
Bitwa pod Nowogrodem

Miała miejsce 8-10 września 1939 podczas polskiej wojny obronnej .

Niemcy po przerzuceniu części wojsk z Pomorza do Prus Wschodnich uderzyli na linię Narwi, której broniła SGO "Narew". W ramach tej akcji 8 września Nowogród zaatakowała niemiecka 21 Dywizja Piechoty wchodząca w skład XXI Korpusu Armijnego generała Falkenhorsta. Atak ten został odparty przez broniący Nowogrodu, dowodzony przez podpułkownika Lucjana Stanka, 33 pułk piechoty i IV Kompanię "Nowogród" Batalionu Fortecznego "Osowiec" (przydzieloną czasowo do dywizji) pod dowództwem kpt. Eugeniusza Kordjaczyńskiego, wchodząca w skład 18 Dywizji Piechoty.

Bitwa o Nowogród
Bitwa o Nowogród. Rozmieszczenie polskich umocnień i niemiecki atak.

Oddziały niemieckie uderzyły na miasto nas­tęp­ne­go dnia, wsparte tym razem ogniem ar­ty­le­rii. Doszło do za­cię­tych walk w samym mieś­cie w wyniku któ­rych Nowogród został opanowany przez Niem­ców. Jeszcze tego samego dnia wojska polskie przeprowadziły udany kontratak i odzyskały częściowo miasto.

Do kolejnych walk doszło 10 września - tego dnia do Nowogrodu zbliżył się 42 pułk piechoty dowodzony przez podpułkownika Wacława Malinowskiego z zadaniem całkowitego wyparcia Niemców z Nowogrodu. Jednak Niemcy w tym czasie ruszyli do natarcia całą dywizją i przełamali polską obronę pod Szablakiem. Z tego powodu próba odzyskania Nowogrodu przez wojska polskie zakończyła się niepowodzeniem.


Bibliografia

  • Mała Encyklopedia Wojskowa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, Wydanie I, Tom 2