396
398
397
398
Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim w okolicach Cekanowa

Bitwa rozegrana podczas wojny obronnej 6 września 1939 roku w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego pomiędzy polską 13 Dywizją Piechoty płk. Wła­dy­sła­wa Zubosz-Kalińskiego a dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi z XVI Korpusu Pancernego.

Po przełamaniu obrony polskiej pod Piotrkowem Trybunalskim XVI Korpus Panc. skierował się przez Tomaszów Mazowiecki na Warszawę. 5 września oddziały niemieckie dotarły do Będkowa, gdzie broniły się jednostki 13 DP.

6 września o 10:00 do natarcia przeszła część niemieckiej 1 Dywizji Pan­cer­nej wspieranej przez lotnictwo i artylerię. Po całodziennych zaciekłych walkach wieczorem siłom niemieckim udało się wykonać luki w obronie, następnie przełamać polską obronę i zająć miasto. 13 Dywizja Piechoty za­gro­żo­na okrążeniem została zmuszona do odwrotu w kierunku na War­sza­wę, ponosząc przy tym duże straty.

Walki żołnierza polskiego pod Tomaszowem Mazowieckim zostały u­pa­mięt­nio­ne na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jed­nej z tablic po 1990 roku „PIOTRKÓW – TOMASZÓW MAZOWIECKI 5 – 7 IX – 1939”.