165
166
165
166
Bitwa pod Wojdą

Bitwa pod Wojdą - bitwa partyzancka stoczona z niemiecką żandarmerią 30 grudnia 1942 r. przez połączone siły I Kompanii Kadrowej BCh pod dowództwem por. Jerzego Mara-Meyera ps."Vis" oraz partyzantów radzieckich kpt. Wasyla Wołodina.