596
96
93
Bractwo Byłych Żołnierzy Pierwszej Ukraińskiej Dywizji Ukraińskiej Armii Narodowej

Bractwo Byłych Żołnierzy Pierwszej Ukraińskiej Dywizji Ukraińskiej Armii Narodowej - stowarzyszenie byłych członków 14 Dywizja Grenadierów SS utworzone w miejscowości Neu Ulm (RFN) w roku 1949. Główną siedzibą Bractwa jest kanadyjskie Toronto.

Pierwszą siedzibą stowarzyszenia było Monachium, następnie od roku 1959 Nowy Jork, od połowy lat 60. XX w siedzibą stowarzyszenia jest kanadyjskie Toronto.

W zakres działalności Bractwa wchodzi kilka oddziałów skupionych w Niemczech, Kanadzie, USA, Argentynie i Australii. W Wielkiej Brytanii byli członkowie dywizji założyli separatystyczną organizację pod nazwą Byłych Ukraińskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. W roku 1950 Bractwo liczyło 1000 członków, w 1980 - 1400 członków. Obecnie organizacja dotowana jest m.in. ze środków pochodzących z darów napływających od Światowego Kongresu Ukraińców który to ma charakter nacjonalistyczny oraz antypolski.

Światowy Kongres Ukraińców (Ukrainian World Congress) – ukraińska organizacja emigracyjna, koordynująca działalność wszystkich ukraińskich organizacji diaspory na całym świecie. Powstała w listopadzie 1967 w Nowym Jorku, USA, jako Światowy Kongres Wolnych Ukraińców (World Congress of Free Ukrainians) (do 1991). Współpracuje z organizacjami ukraińskimi ponad 30 krajów.

W żądaniach, podpisanych 30 grudnia 2006, Kongres wystąpił do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, by Polska wypłaciła Ukraińcom odszkodowania za operację "Wisła", przeprosin przez Polskę, jak również zwraca uwagę Rady Europy, OBWE, UE oraz ONZ, że rząd RP otwarcie odmówił potępienia, przeproszenia i wypłacenia odszkodowań ofiarom akcji operacji "Wisła". Światowy Kongres Ukraińców uważa, że potrzebny jest nacisk ze strony rządów innych krajów w celu skłonienia Polski do uczynienia prawidłowego kroku. Autorzy żądań zwrócili się też do prezydenta Ukrainy, by z ich postulatów uczynił istotną część stosunków ukraińsko-polskich, ale o potępieniu zbrodni ludobójstwa na Polakach dokonanego przez OUN-UPA i SS Gallizien nie ma mowy.

Kolejnymi przewodniczącymi Bractwa byli: M. Levenets, (1949-1955), Ljubomyr Ortynśkij (1955-1961), M. Bihus (1961-1962), Iwan Skira (1963-1964) Roman Drażniowśkij (1973-1979), M. Małećkij (1964-1973, 1979-2001). Od 2001 przewodniczącym jest A. Komorowśkij. Przewodniczącym oddziału kanadyjskiego jest Michajło Romaniuk.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności wydaje m.in. publikacje w formie magazynów:

  • Visti Bratsva kolyshnikh voiakiv I Ukrai"ns’koi" dyvizii" UNA, Monachium (1950–74) 140 zeszytów,
  • Visti kombatanta USA (1981),
  • Iuvileinyi Almanakh (2001) - redaktorzy R. Kolisnyk i L. Babij.

W roku 1992 w niepodległej Ukrainie we Lvivie została utworzona organizacja pn. Galicyjskie Bractwo Byłych Żołnierzy Hałyczyna znane inaczej jako Bractwo byłych SS-manów.

Głównym celem bractwa jest:

  • zakłamywanie historii
  • zacieranie zbrodni popełnionych przez członków bractwa
  • wybielanie zbrodniarzy, członków bractwa
  • kultywowanie nazistowskich idei SS Gallizien.