33
35
33
34
Czeremosz

Czeremosz – rzeka w Karpatach Wschodnich [ Małpolska Wschodnia], prawy dopływ Prutu o długości 80 km (167 km z Czarnym Czeremoszem) i powierzchni dorzecza 2560 km².

Czarny Czeremosz
Czarny Czeremosz

Rzeka powstaje z połączenia Białego Czeremoszu i Czarnego Czeremoszu, płynie przez Po­ło­ni­ny Hryniawskie, Beskidy Po­kuc­ko-Bukowińskie i Wschodnie Podkarpacie, a do Prutu uchodzi w miejscowości Niepołokowce. Na Czeremoszu są liczne progi, a w jego dolinie znajdują się źródła mineralne. Rzeka jest wy­ko­rzys­ty­wa­na do spławu drewna.

W latach 1919-1939 Czeremosz był rzeką graniczną między Polską i Rumunią.

Ważniejsze miejscowości nad Czeremoszem: Wyżnica, Kuty, Waszkowce, Niepołokowce.