63
52
52
Bohdan Ostapowicz Czerwak

Bohdan Ostapowicz Czerwak, ur. 29 czerwca 1964 w Drohobyczu) - ukraiński polityk nacjonalistyczny, od roku 1995 w Kijowskiej Miejskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, jest jej przewodniczącym, publicystą i demagogiem

Z wykształcenia nauczyciel języka i literatury ukraińskiej. Po tzw. pomarańczowej rewolucji pełnił wiele funkcji w rządzie Wiktora Juszczenki. Mianowany m.in. dyrektorem Departamentu Państwowej Polityki Informacyjnej i Integracji Europejskiej w Państwowym Komitecie Radiowo-Telewizyjnym Ukrainy.

Bohdan Czerwak w roku 1992 ukończył drohobycki instytut pedagogiki im. Iwana Franko, ze specjalnością język ukraiński i literatura. W latach 1992-1995 był następnie wykładowcą literatury ukraińskiej w instytucie pedagogiki w Drohobyczu. W tym też czasie został wybrany jako deputowanym rady miejskiej Truskawca. W roku 1995 osiadł w Kijowie, pełniąc funkcje w głównym sekretariacie OUN w Kijowie. Od roku 2001 jest redaktorem pisma Ukraińskie Słowo. Od roku 2001 pracował również w Gabinecie Rady Ministrów Ukrainy. Był początkowo zatrudniony jako główny specjalista w departamencie spraw wewnętrznych Ukrainy.

Bohdan Czerwak jest autorem książek: „Naprzód Ukraińcy!”, „Olena Teliha – życie i twórczość” oraz monografii „ Bitwa o Wołyń” przedstawiającej swój nacjonalistyczny i ukraiński pogląd na problem obchodów 60 -tej rocznicy rzezi wołyńskiej.