3629
2079
Dmytro Kljaczkiwśkyj – Kłym Sawur
Dmytro Kljaczkiwśkyj
Dmytro Kljaczkiwśkyj

Dmytro Kljaczkiwśkyj, pseudonimy: "Kłym Sawur", "Ochrim", "Biłasz" (ur. 4 listopada 1911 w Zbarażu w woj. tarnopolskim, zm. 12 lutego 1945 pod miejscowością Orżywskie Chutory niedaleko Równego, woj.wołyńskie) - ukraiński faszysta, pułkownik UPA, dowódca UPA-Północ, jeden z inicjatorów rzezi wołyńskiej, jeden z największych zbrodniarzy XX w.

Urodził się w chłopskiej rodzinie. Ukończył gimnazjum, studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim,za pieniądze polskich podatników, wstąpił do OUN, odbył służbę w polskim wojsku, zajmując się równolegle dywersja i sabotażem przeciwko państwu polskiemu.

W roku 1937 trafił do więzienia. W 1938 wstąpił do organizacji Sokił. W latach 1939-1940 pełnił funkcję przewodniczącego młodzieżówki OUN w rejonie Stanisławowa, aktywnie zwalczając Polaków, zwolennik agresji niemieckiej na Polskę w 1939 roku. Został aresztowany przez lwowskie NKWD, zasądzono wobec niego karę śmierci, ale zamienioną na 10 lat więzienia. Wypuszczony na wolność w lipcu 1941, po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Objął stanowisko przewodniczącego OUN miasta Lwowa, aktywnie działał na rzecz wymordowania Polaków i Żydów w mieście.

W styczniu 1942 został prowydnikiem OUN na terenie Wołynia (dzisiejsze obwody wołyński i rówieński). Podczas III Konferencji OUN, która miała miejsce w dniach 17-23 lutego 1943, należał do działaczy wskazujących jako największych wrogów Polaków. Kierował antypolskimi akcjami na Wołyniu (rzeź wołyńska). W czerwcu 1943 roku podpisał tajną dyrektywę dowództwa UPA-"Piwnicz" w sprawie przeprowadzenia wielkiej akcji likwidacji polskiej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat "(...) powinniśmy przeprowadzić wielka akcję likwidacji polskiego elementu. Przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat(...) Tej walki nie możemy przegrać, i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi".

W 1944 roku został mianowany majorem. Zginął uciekając przed grupą operacyjną 20 Brygady Wojsk Wewnętrznych NKWD, pośmiertnie mianowany pułkownikiem. Obecnie na Ukrainie wybielana jest jego zbrodnicza działalność a z niego próbuje się robić bohatera. Szokującym faktem jest że przykłada do tego rękę prezydent Ukrainy – Wiktor Juszczenko.