32
34
32
33
Dobromil
herb Dobromila

Dobromil – Do 1939 był miastem powiatowym w województwie lwowskim w Polsce. Po 1945 na mocy paktów rozbiorowych została siłą wcielony do ZSRR pod okupację radziecką. Obecnie Dobromil jest pod administracją ukraińską i jest oddalony o niespełna 5 km od „granicy” z Polską.

Pierwsze zapisy pochodzą z roku 1374. Osada założona przez Herbuttów z nadania księcia Władysława Opolczyka. W roku 1566 Zygmunt August wynagradza Stanisława Herburta za wierną służbę oraz usługi wojenne pozwalając zamienić wieś Dobromil (własność Herburtów) na miasto z prawem magdeburskim. Z roku 1570 pochodzą pierwsze wzmianki o Żydach osiedlających się w mieście[1]. W roku 1584 Stanisław Herburt buduje tu murowany zamek. W XVII wieku w Dobromilu powstaje samodzielna gmina żydowska. W 1765 r. w Dobromilu zamieszkuje około 1265 Żydów. Z Dobromila pochodzi jedna z gałęzi Herburtów - Dobromilscy. Stanisław Herburt jest również jednym z fundatorów unickiego monasteru wg reguły św. Bazylego w Dobromilu. Wnętrza świątyni przyozdobione są wizerunkami Herburtów. Do roku 1772 ziemia przemyska, województwo ruskie.

Od 1772 r. w składzie Królestwa Galicji i Lodomerii. W 1784 r. w pobliżu powstaje kolonia Engelsbrunn, stanowiąca obecnie część miasta. Od roku 1872 przez miasto prowadzi ważna linia kolejowa łączącą Lwów z Budapesztem tzw. Pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna, w mieście znajduje się dworzec kolejowy. W roku 1876 zostaje miastem powiatowym (powiat dobromilski, kosztem Birczy). W 1880 r. w Dobromilu żyje 2734 a w Engelsbrunnie 291 mieszkańców. W tej liczbie 655 rzymskich katolików, 479 grekokatolików, 1884 Żydów i 7 osób innych wyznań.

Dobromil Zamek Herburtów
Zamek Herburtów pod Dobromilem

W 1921 r. Dobromil liczy 5386 mieszkańców, z czego 2119 Żydów. Jest miastem powiatowym województwa lwowskiego, siedzibą sądu po­wia­to­we­go i in­nych u­rzę­dów i in­sty­tu­cji państwowych. Starostą w tym czasie jest Henryk Kassala.

Po przegranej przez Polskę, wojny obronnej 1939 roku Dobromil znalazł się w części zajętej przez ZSRR. Od 4 grudnia 1939 r. znajdował się w składzie USRR, w obwodzie drohobyckim. Po ataku Niemiec na ZSRR miasto znalazło się pod okupacją niemiecką. Od 3 listopada 1941 r. na terenie powiatu przemyskiego dystryktu krakowskiego w składzie Generalnego Gubernatorstwa. W 1942 r. Niemcy wywieźli dobromilskich Żydów do Obozu Zagłady w Bełżcu. 8 sierpnia 1944 r. miasto zostało zajęte przez wojska radzieckie. Po II wojnie światowej ponownie w składzie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej - początkowo w obwodzie drohobyckim, później ponownie we lwowskim. Po 1991 r. jest pod administracja ukraińską.


Ważniejsze obiekty

  • Rynek miejski
  • Ratusz miejski
  • Zamek Herburtów
  • Kościół rzymskokatolicki
  • Klasztor bazylianów w Dobromilu - greckokatolicki z 1705 r. pod wezwaniem św. Onufrego
  • Cerkiew greckokatolicka
  • Synagoga w Dobromilu
  • Cmentarz żydowski w Dobromilu

Związani z Dobromilem

  • Herburtowie