Ku pamięci – Drzewianie z Wędlandu, Serbołużyce – germanizacja Słowian Zachodnich oraz Istów (Austria, Czechy, Śląsk, Pomorze, Mazury, Prusy, Litwa)