16
18
16
17
Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Wilnie

Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Wilnie znane też jako Gimnazjum im. Anny Czarnowskiej – rzymskokatolicka szkoła średnia działająca w Wilnie w latach 1915-39.

Gimnazjum zostało założone na bazie znajdującej się przed I wojną światową pod kuratelą nazaretanek szkoły tkaczek (1904-15). W listopadzie 1915 roku uczyło się tu 110 dziewcząt, dwa lata później już 219. W roku 1938 do szkoły uczęszczało 299 dziewcząt, a uczyło w niej 30 nauczycieli. Uczennicami gimnazjum były głównie osoby z zamożnych rodzin, przede wszystkim córki obywateli ziemskich – przy szkole działał internat.

Absolwentkami szkoły były m.in. Wilhelmina Iwanowska i Barbara Houwalt. W latach 1928-1929 uczyła w niej Zofia Abramowiczówna.


Bibliografia

  • Pukszto Andrzej, Między stołecznością a partykularyzmem: wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915-1920, Toruń 2006, ISBN 83-88089-58-7, ISBN 978-83-88089-58-9