63
43
43
Harry Lloyd Hopkins
Harry Lloyd Hopkins

Harry Lloyd Hopkins (ur. 17 sierpnia 1890, zm. 29 stycznia 1946) – polityk amerykański, najbliższy i najbardziej zaufany doradca prezydenta USA Franklina D. Roosevelta, agent NKWD w USA,uczestnik konferencji Jałtańskiej odpowiedzialny za zatwierdzenie w Jałcie - IV rozbioru Polski na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow i Hiler-Stalin z 1939 roku.

W marcu 1941 prezydent powierzył mu rozeznanie potrzeb i kierowanie dos­ta­wa­mi materiałów wojennych na mocy ustawy Lend Lease. Z tej racji wielokrotnie przebywał w Londynie i Moskwie. Znany był z sympatii wobec Związku Ra­dziec­kie­go i Stalina, co bez wątpienia miało istotny wpływ na politykę prezydenta USA wobec Związku Radzieckiego. W sierpniu 1941 zrezygnował ze stanowiska, zostając asystentem i doradcą prezydenta do spraw międzynarodowych. Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny objął funkcję prezesa Zarządu Rozdziału Amunicji, później był członkiem Rady Wojennej Pacyfiku i Zarządu Produkcji Wojennej. Po śmierci Roosevelta działał na rzecz utrzymania dobrych stosunków z ZSRR.

W 1990 były oficer KGB Oleg Gordijewski w swojej książce twierdził, iż Hopkins był sowieckim agentem.