667
450
664
Intelligenzaktion Schlesien

Intelligenzaktion Schlesien (pol. Akcja Inteligencja - Śląsk) - kryptonim regionalnej akcji specjalnej przeprowadzonej przez Niemców w okupowanej Polsce w ramach tzw. Intelligenzaktion - "Akcji Inteligencja" będącej częścią wielkiego Generalnego Planu Wschodniego. Akcja ta wymierzona w polską elitę intelektualną mieszkającą w regionie śląskim miała na celu jej całkowitą eliminację i była pierwszym krokiem do germanizacji tego regionu Polski po klęsce wrześniowej. Wymordowano w niej około 2 000 byłych powstańców śląskich, działaczy plebiscytowych, dziennikarzy, polityków, intelektualistów, urzędników oraz duchownych. Akcja przeprowadzona na przełomie 1939 i 1940 roku.

Niemcy wymordowali takie osoby jak:

  • Kazimierz Kierzkowski - major Wojska Polskiego i Armii Krajowej
  • Karol Grzesik - poseł na Sejm RP (1928–1930), marszałek Sejmu Śląskiego (1935–1939),
  • Józef Korol - powstaniec śląski, komendant Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) Okręgu Śląskiego,
  • Leon Malhomme - wicewojewoda śląski (1935–1939),

Bibliografia

  • Maria Wardzyńska "Był rok 1939 Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion" IPN Instytut Pamięci Narodowej, 2009 ISBN 978-83-7629-063-8