17 września 1939
Ballada Wrześniowa Jacek Kaczmarski