99
79
Grzegorz Jankowski vel Janaszczuk

Grzegorz Jankowski vel Janaszczuk ps. "Łastiwka" (ur. w Cisowej, zginął 3 czerwca 1947 k. Leszczawy Górnej) - starszy sierżant Wojska Polskiego (dezerter),faszysta ukraiński i zbrodniarz, dowódca sotni UPA działającej na Pogórzu Przemyskim.

Przed wojną był zawodowym podoficerem Wojska Polskiego. W czasie wojny był komendantem posterunku Ukrainische Hilfpolizei w Olszanach. W 1943 roku zdezerterował wraz z obsadą posterunku tworząc sotnię UPA U-7. Większość ludzi tej sotni pochodziła z Cisowej. Przy tej sotni działała szkoła podoficerska UPA. Sotnia "Łastiwki" oskarżona jest o zbrodnie na ludności polskiej i ukraińskiej.

"Łastiwka" zginął 3 czerwca 1947 podczas obławy przeprowadzonej przez oddziały Wojska Polskiego opodal miejscowości Leszczawa Górna, w trakcie okrążania doszło również do potyczki wojska z sotniami UPA "Burłaki" i "Kryłacza". W trakcie walk zginęło wówczas 16 żołnierzy Wojska Polskiego.

Na terenie Ukrainy Łastiwce i jego rezunom poświęcono pomnik, znajdujący się we wsi Kałyniw. (Kalinów w II Rzeczypospolitej – woj.lwowskie, powiat samborski)- obecnie obwód lwowski.