38
42
39
40
Kanał Ogińskiego

Kanał Ogińskiego – kanał wodny zbudowany w latach 1765-1784 przez hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego. Miał długość 46 km, łącząc dorzecze Dniepru i Niemna. Połączył Jasiołdę, wpadającą do Prypeci, ze Szczarą, uchodzącą do Niemna. Siedziba zarządu kanału mieściła się w miasteczku Telechany. Kanał zniszczony w czasie I wojny światowej i później odbudowany, nie odbudowany po II wojnie światowej i obecnie nie pełni swej roli dla żeglugi.