886
733
855
Nina Karsov-Szechter

Nina Karsov-Szechter - wydawca, pisarka.

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1966 została aresztowana ze względów politycznych. Jej uwolnienia domagał się Bertrand Russell, a dzięki temu układowi Amnesty International uznało ją za "więźnia 1968 roku". Po emigracji założyła w 1970 roku wraz z mężem Szymonem Szechterem stryjem Adama Michnika wydawnictwo Kontra, którego siedziba znajduje się w Londynie.

W wydawnictwie Kontra opublikowała książki Józefa Mackiewicza, Lwa Szestowa, Andrzeja Bobkowskiego, Barbary Toporskiej, Szymona Szechtera, Wieniedikta Jerofiejewa, Wacława Lewandowskiego, Michała Bąkowskiego, Dariusza Rohnki i innych.

Od roku 1972 wydaje książki Józefa Mackiewicza. Seria "Dzieła" Mackiewicza wydawana od 1993 roku liczy już 20 tomów, poszczególne tytuły wydawane są też oddzielnie. Książki Józefa Mackiewicza publikowane przez wydawnictwo Kontra są sprzedawane w Polsce i za granicą. Ich dystrybutorem w Polsce jest BDM DiSO. Całe działania idą jednak w kierunku aby uniemożliwic za pomocą trików prawnych wydawania dzieł Mackiewicza w wolnej Polsce, dzieł zakazanych i ściganych w PRL przez komunistów z PZPR. Nina Karsov-Szechter wykorzystuje też pozycję klanu Szechterów w Polsce i czuje się bezkarna i jest pewna wygrania każdego procesu w Polsce, dlatego w sprawie wydawania dzieł Mackiewicza , mówi każdemu -nie!


Przez ponad dwadzieścia lat w których Nina Karsov-Szechter, praktycznie występując jako pełnoprawna dysponentka praw autorskich, dopuściła się następujących działań:

- w latach osiemdziesiątych minionego wieku zaprzepaściła szansę wydania w języku niemieckim powieści Mackiewicza już przetłumaczonych przez Gottholda Rhode'a oraz Ninę Kozłowską;

- na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, w okresie najchłonniejszym czytelniczo, uniemożliwiła powszechne zaistnienie na krajowym rynku dzieł Mackiewicza. Efektem takiej "polityki" była i jest śladowa obecność książek Mackiewicza na krajowym rynku, a także w nauczaniu szkolnym;

- na początku lat dziewięćdziesiątych uniemożliwiła obcojęzyczne edycje dzieł zbiorowych Mackiewicza; przymierzały się do nich wydawnictwa z Niemiec, Francji oraz Szwajcarii;

- uniemożliwiła wydanie rosyjskiego tłumaczenia Kontry, choć w Moskwie od lat czeka już gotowy przekład;

- uniemożliwiła wydanie po litewsku dzieł Józefa Mackiewicza oficynie Versus Aureus;

- w latach dziewięćdziesiątych, jak pisał Włodzimierz Odojewski na łamach "Rzeczpospolitej" 4 listopada 2000 roku: "stanęła w poprzek nawet takim inicjatywom, jak próba wydania Drogi donikąd w srebrnej serii PIW-u - Literatura XX wieku [...] czy też wstawienia dwóch książek Mackiewicza [...] na listę popieranych przekładów na rosyjski w Moskwie";

- od wielu lat uniemożliwia prowadzenie prac naukowych nad dziełem Józefa Mackiewicza poprzez blokowanie dostępu do Archiwum Emigracji Uniwersytetu Toruńskiego, posiadającego w swych zbiorach obszerną korespondencję pisarza.

Ponadto w roku 1988 wydawnictwo p. Niny Karsov-Szechter wydało książkę Icchaka Rubina Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją 1939-1945. W książce tej Józef Mackiewicz nazywany jest fałszerzem i łajdakiem oraz antysemitą. To ostatnie "udowadniane" jest cytatem z eseju Mackiewicza, w którym mówi on o konieczności całkowitego wytępienia komunistycznej zarazy, a co p. Rubin komentuje: "wystarczy w tej tyradzie zastąpić słowo 'komunizm' słowem 'Żydzi' i będziemy mieli antysemicki bełkot Hitlera". Wydanie tej pozycji przez p. Ninę Karsov-Szechter wystawia jej bardzo dwuznaczne świadectwo.

„Nikomu nie pozwolę wydawac książek Józefa Mackiewicza” [List Niny Karsov-Szechter do Jacka Trznadla, Londyn 22 kwietnia 1992]