50
43
Kozackie formacje kolaboranckie w służbie Niemiec hitlerowskich

1

 • 1 Atamański Pułk Kozacki
 • 1 Kozacka Dywizja Kawalerii
 • 1 Kozacka Szkoła Junkierska
 • 1 Siniegorski Atamański Pułk Kozacki
 • 12 Mieszany Pułk Kozacki
 • 126 Batalion Kozacki

2

 • 2 Kozacka Dywizja Kawalerii
 • 209 Kozacki Batalion Schutzmannschaft

3

 • 3 Kozacka Dywizja Piechoty
 • 360 Kozacki Pułk Grenadierów
 • 37 Kozacki Policyjny Pułk Strzelecki

4

 • 454 Kozacki Pułk Kawalerii

5

 • 5 Kubański Kozacki Pułk Kawalerii
 • 557 Polowy Oddział Kozacki
 • 558 Polowy Oddział Kozacki
 • 570 Batalion Kozacki
 • 571 Batalion Kozacki
 • 572 Batalion Kozacki
 • 573 Batalion Kozacki
 • 574 Batalion Kozacki
 • 580 Wschodni Dywizjon Konny
 • 581 Oddział Żandarmerii Polowej

6

 • 600 Doński Kozacki Dywizjon Kawalerii
 • 623 Batalion Kozacki
 • 624 Batalion Kozacki
 • 625 Batalion Kozacki
 • 631 Batalion Kozacki
 • 638 Kompania Kozacka
 • 68 Kozacki Oddział Konny Schutzmannschaft
 • 69 Oddział Kozacki

7

 • 7 Mieszany Pułk Kozacki

8

 • 82 Kozacki Szwadron Kawalerii

D

 • Dywizja Von Stumpfeld

K

 • Kozacka Brygada Konna Białoruś
 • Kozacka Brygada Piesza Polowej Policji
 • Kozacka brygada kawalerii gen. Turkula
 • Kozacki Korpus Kadetów
 • Kozacki Pułk Specjalnego Przeznaczenia Abwehrgruppy-201
 • Kozacki pułk kawalerii Jungschulz
 • Kozacki pułk kawalerii Platow
 • Kozackie Wilcze Sotnie
 • Kozackie dywizjony konne 444 Dywizji Ochronnej

S

 • Schutzmannschaft-Brigade Siegling

U

 • Ukraińscy Wolni Kozacy

X

 • XV Kozacki Korpus Kawalerii SS