3631
3381
3361
Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi

Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi (KPZB) - partia istniejąca w latach 1923-1938, działająca nielegalnie na północno-wschodnich terenach RP, część KPRP i KPP.

Została utworzona w październiku 1923 roku w Wilnie, była autonomiczną formacją w ramach KPRP. Działała na terenach do których prawa rościł sobie Związek Radziecki (województwa: białostockie, wileńskie, nowogródzkie i poleskie), skupiała w swoich szeregach komunistów niezależnie od narodowości.

Na II konferencji w listopadzie 1924 opowiedziała się za oderwaniem terenów na wschód od linii Curzona i włączeniem ich do ZSRR na skutek zbrojnego powstania przeciwko II RP.

Walczyła o wyzwolenie społeczne i reformy gospodarcze (nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna bez odszkodowania) oraz o prawo do przyłączenia do BSRR.

Znani działacze: Mikołaj Orechwa, Siarhiej Prytycki, Abram Razensztajn-Maksimowski, Łazar Aransztam, Salomon Miller.

Rozwiązana w 1938 roku z rozkazu Stalina, na skutek oskarżeń o białoruski nacjonalizm o kolaborację z władzami RP. Większość jej aktywnych działaczy wymordowano.


Działacze Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi

A

 • Łazar Aransztam

B

 • Aleksander Banulewicz

C

 • Wiera Charużaja

K

 • Chaskiel Kameraz

M

 • Piotr Miatła
 • Wanda Michalewska

N

 • Walentyna Najdus-Smolar

O

 • Mikołaj Orechwa
 • Edwarda Orłowska
 • Paweł Ostasiewicz

P

 • Siarhiej Prytycki

R

 • Szymon Rak-Michajłowski

S

 • Bazyli Samucin
 • Grzegorz Smolar

T

 • Michał Taboryski
 • Bronisław Taraszkiewicz

W

 • Pawał Wałoszyn

Z

 • Jan Zabawski