90
84
84
Stanisław Kulczyćkyj

Stanisław Kulczyćkyj (ukr. Станіслав Кульчицький) (ur. 10 lutego 1937 w Odessie) - ukraiński historyk, wicedyrektor Instytutu Historii Ukraińskiej Akademii Nauk. W okresie ZSRS pisał opusy historyczne o osiągnięciach KPZR i wodzów komunistycznych a po upadku ZSRS gloryfikuje największych zbrodniarzy narodu polskiego spod znaku OUN-UPA

Ukończył historię na Państwowym Uniwersytecie im. Miecznikowa w Odessie, później podjął studia aspiranckie w Akademii Nauk Ukraińskiej SRR zakończone uzyskaniem stopnia kandydata nauk ekonomicznych (1963). W 1978 obronił doktorat z dziedziny historii, a osiem lat później uzyskał profesurę.

Od 1960 jest zatrudniony w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (wcześniej: Akademii Nauk Ukraińskiej SRR). Pełni funkcję wicedyrektora Insytutu Historii Akademii oraz dyrektora Oddziału Historii Ukrainy lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

Za prezydentury Wiktora Juszczenki prof. Kulczyćkyj był głównym promotorem nadania wojakom OUN-UPA statusu weteranów II wojny światowej i uznania formacji banderowskich UPA za siłę zbrojną, która walczyła na terytorium ukraińskim z okupantem hitlerowskim i sowieckim. Falsyfikacje historyczne profesorowi z Kijowa - Kulczyćkiemu udowodnił za życia dr Wiktor Poliszczuk z Kanady, który nie przysługując się nikomu, uczciwie wykrywał zbrodnie OUN-UPA popełnione na Polakach, a także Ukraińcach.

Doświadczony w sprawach politycznych wieloletni historyk Akademii Nauk Ukrainy prof. Stanisław Kulczyćkyj niedawno w odpowiedzi na pytanie ukraińskiej agencji informacyjnej „Gławred” – Czy Stepan Bandera jest godny odznaczenia Orderem Bohatera Ukrainy? – oświadczył: „Bandera walczył o Ukrainę, symbolika której jest obecna teraz we współczesnej Ukrainie. Jego zasługi w niszczeniu władzy sowieckiej nie można nawet kwestionować.” Ale Kulczycki niespodziewanie wystąpił przeciwko nadaniu Ordera Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze nie dlatego, iż ta wybitna osobistość nie zasługuje na taką wysoką nagrodę – lecz dlatego, że do takiego kroku jest jeszcze nie przygotowane społeczeństwo ukraińskie. Kulczyćkyj przypomniał niedawne odznaczenie przez prezydenta Wiktora Juszczenkę Orderem Bohatera Ukrainy wielkiego syna narodu ukraińskiego i dowódcy sławnej UPA Romana Szuchewycza. Ale naród ukraiński nie zrozumiał tego szlachetnego gestu Juszczenki, bo doszło do potyczki między weteranami UPA i weteranami Armii Sowieckiej. Aby Ukraińcy zrozumieli bohaterstwo OUN-UPA trzeba obudzić przede wszystkim narodową pamięć – uważa prof. Kulczyćkyj. Chociaż historyk nie zaprzecza faktu współpracy OUN z hitlerowskimi Niemcami, ale tylko do 30 czerwca 1941 roku – do momentu ogłoszenia aktu odnowienia państwa ukraińskiego we Lwowie, gdy Hitler nie uznał tego aktu, a Banderę „internował do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen”.

Trzeba zwykłym ludziom pokazywać prawdziwą historię walki nacjonalistów ukraińskich o niepodległość kraju – stwierdza Kulczyćkyj w ukraińskim „Gławredzie”.

Ale prawda teraz w rozumieniu oficjalnych historyków na Ukrainie oznacza najczęściej – wykonać za pomocą manipulacji materiałami archiwalnymi zlecenie Wiktora Juszczenki w dziele gloryfikacji i obielenia zbrodniarzy nacjonalistycznych spod znaku OUN-UPA. a nagrodzony 30 listopada 2009 roku przez polskiego ambasadora w Kijowie Jacka Kluczkowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP - ukraiński historyk Stanisław Kulczyćkyj jest jednym z gloryfikatorów OUN i UPA.

Czy gloryfikacja banderowców na Ukrainie jest wybitnym dziełem służącym pojednaniu polsko-ukraińskiemu? Wg. niektórych doradców Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego, najprawdopodobniej – tak., no i jest kolejny skandal !!!