568
546
Linia Namiera

Linia Namiera - zwana również linią Bernsteina-Namierowskiego - sfałszowany przez Lewisa Bernsteina-Namierowskiego wariant polsko-bolszewickiej linii demarkacyjnej.

Od linii oryginalnej, przedstawionej przez przedstawicieli brytyjskiego Foreign Office na konferencji w Spa w dniu 10 lipca 1920 roku różniła się przebiegiem na odcinku południowo-wschodnim, ponieważ odcinała od Polski Lwów i zagłębie naftowe w okolicach Drohobycza. Przekazana 11 lipca 1920 roku do akceptacji przedstawicielom dyplomacji sowieckiej została przez nich odrzucona.

W latach 1943-1945 podczas rokowań aliancko-sowieckich o polską granicę wschodnią została uznana przez Stalina za "linię Curzona". W rezultacie sprzeciwu dyplomacji brytyjskiej wobec takiej interpretacji zaczęto w rokowaniach międzyalianckich rozróżniać linię Namiera od linii demarkacyjnej przedstawionej na konferencji w Spa w 1920 roku. Linia Namiera została oznaczona jako linia Curzona "A". Właściwą linię demarkacyjną (rozważaną wiele lat wcześniej w Spa) oznaczono na mapach międzysojuszniczych jako linię Curzona "B".

Obecnie linia Namiera stanowi wschodnią granicę Polski.


Lewis Bernstein Namier

Lewis Bernstein Namier
Lewis Bernstein Namier

Urodzony w bogatej rodzinie żydowskiej jako Ludwik Niemirowski. Studiował we Lwowie, Lozannie. W roku 1906 Niemirowski wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie kilka lat potem uzyskał brytyjskie obywatelstwo (1913 rok). W latach 1914-1915 walczył w jednostce strzelców brytyjskich na froncie pierwszej wojny światowej, został jednak zdemobilizowany z powodu wady wzroku.

Następnie Namier zajmował wysokie stanowiska w brytyjskich ministerstwach propagandy (1915-1917), informacji (1917-1918) oraz w ministerstwie spraw zagranicznych (1918-1920). Na konferencji w Wersalu rząd brytyjski powierzył Namierowi funkcję specjalisty od spraw polskich. Był głównym antagonistą Romana Dmowskiego i wrogiem odradzającej się państwowości polskiej. Był głównym winowajcą sfałszowania linii demarkacyjnej zwanej linią Curzona, którą przekazano do akceptacji przedstawicielom dyplomacji sowieckiej. Sfałszowany przez Namierowskiego wariant linii odcinał od Polski - Lwów i zagłębie naftowe w okolicach Drohobycza.