423
303
303
Lista Europosłów którzy poparli w PE niekorzystne dla polskich przedsiębiorców zmiany dotyczące delegowania pracowników do innych państw UE – maj 2018r.

Jerzy Buzek (PO)

Andrzej Grzyb (PSL)

Jarosław Kalinowski (PSL)

Janusz Lewandowski (PO)

Elżbieta Łukacijewska (PO)

Jan Olbrycht (PO)

Julia Pitera (PO)

Adam Szejnfeld (PO)

Czesław Siekierski (PSL)

Tadeusz Zwiefka (PO)

Adam Gierek (SLD)

Julia Pitera (PO)

Lidia Geringer de Oedenberg (SLD)

Bogusław Liberadzki (SLD)

Krystyna Łybacka (SLD)

Janusz Zemke (SLD)