610
504
504
Lista zdrajców - europosłów PO którzy głosowali za nałożeniem sankcji na Polskę przez Unię Europejską (15.11.2017)

  1. Michał Boni (Jakub Bauer - TW „Znak”)
  2. Danuta Hūbner
  3. Danuta Jazłowiecka
  4. Barbara Kudrycka
  5. Julia Pitera
  6. Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein
    (z domu Woźniakowska)


Michał Boni
Michał Boni
Danta Hūbner
Danuta Hūbner
Danuta Jazłowiecka
Danuta Jazłowiecka
Barbara Kudrycka
Barbara Kudrycka
Julia Pitera
Julia Pitera
Róża Thun
Róża von Thuna tak bronił Polski francuski europoseł: