311
311
311
Lista Milczanowskiego

Dokumenty przygotowane w roku 1991 w Urzędzie Ochrony Państwa, pod kierownictwem Andrzeja Milczanowskiego.

Pełna nazwa brzmiała - Lista tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1991 r. W znacznym stopniu powyższe opracowanie było tożsame z Listą tajnych współpracowników SB i wywiadu wojskowego z 1992 r., znaną również jako tzw. lista Macierewicza. Ludzie Milczanowskiego znaleźli w archiwach MSW te same materiały dotyczące osób ewidencjonowanych jako tajni współpracownicy SB, na które w rok później natrafili ludzie Macierewicza.

Sprawdzenie Milczanowskiego objęło 7 tysięcy kandydatów do Sejmu i Senatu, nie kontrolowano członków rządu i pracowników Kancelarii Prezydenta. Operacja ta rozpoczęła się na przełomie września i października 1991 roku.


LISTA MILCZANOWSKIEGO - LISTA TAJNYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW SB I WYWIADU WOJSKOWEGO (ROK1991)

za www.aferyprawa.eu

O jej istnieniu wiedzieli tylko zaufani ludzie spośród polityków, "okrągłego stołu", którym dane te pokazywał Milczanowski. Lista powstała latem i jesienią 1991 r. i obejmowała wszystkich kandydatów w ówczesnych wyborach sejmowych. Ani oni, ani ich partie nie wiedzieli, że taka lustracja jest dokonywana, i że dane te są wykorzystywane także w wewnętrznych rozgrywkach. Ówczesny premier J. K. Bielecki, oraz ówczesny minister spraw wewnętrznych Majewski, odcięli się od Milczanowskiego twierdząc, że nigdy nie wydawali polecenia stworzenia takiej listy, ani też nic nie wiedzieli o tej inicjatywie Milczanowskiego. Listę znaleźli dopiero pracownicy ministra Macierewicza podczas przygotowań do lustracji w 1992 r. Sam Milczanowski początkowo się do niej nie przyznawał. Na liście tej oprócz agentów znaleźli się także kandydaci na tajnych współpracowników, co oznacza, że mogli to być także ludzie nieświadomi zamiarów SB wobec siebie.

Na koniec zwróćmy uwagę, że zarówno Milczanowski jak i jego zwolennicy tak z Unii Wolności jak i spośród przyjaciół Lecha Wałęsy, wielokrotnie poddawali w wątpliwość wartość danych ujawnionych przez Macierewicza. Tymczasem po porównaniu tych list okazuje się, że 90% nazwisk przekazanych przez Macierewicza znajduje się także na liście Milczanowskiego. Różnica zaś wynika stąd, że Macierewicz potrafił zmusić pracowników wywiadu do przekazania danych z ich archiwów, tak więc na jego liście znaleźli się także donosiciele z wywiadu. Podkreślmy, że nie chodzi tu o obywateli innych krajów pracujących dla wywiadu PRL, lecz o tajnych współpracowników wywiadu związanego z sowietami, którymi byli tylko polscy obywatele zajmujący obecnie wysokie stanowiska. Dziś jak się wydaje nie ma już wątpliwości, jak wielkie szkody wyrządzają Polsce pracownicy i współpracownicy UB i SB zajmujący wysokie stanowiska w polskiej gospodarce i polityce. A mimo to wciąż decydują oni o losach polskich banków, urzędów i rozstrzygnięć sejmowych. Publikujemy więc znane listy tych, którzy w archiwach MSW figurują jako agenci, by dokonując wyborów, wyborcy wiedzieli kto jest kim.

Witold Kańka


Zaczynamy alfabetycznie:

Bąk Józef ur. 21.03.1946., poseł niezależny, okręg wyborczy nr 14 - Zielona Góra. Zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 1985 roku przez Wydz. VI WUSW Leszno - jako kandydat na TW. W związku ze wstąpieniem kandydata do PZPR, odstąpiono od formalnego pozyskania i dnia 29 sierpnia 1986 r. przerejestrowano do numeru 9839 jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały Kontaktu włączono w roku 1987 do Sprawy Obiektowej nr 6576. Materiały archiwalne nr 3071/I-k.

Bentkowski ur. 14.03.1941 r, poseł PSL, okręg nr 29 - Aleksander Rzeszów. Zarejestrowany pod numerem 11861 w dniu 29 kwietnia 1977 roku przez Wydz. II KWMO Rzeszów - jako TW pseudonim "ARNOLD". W sierpniu 1989 r. zdjęty z ewidencji z powodu rezygnacji jednostki, materiały złożono do archiwum w dniu 31 października 1991 r. pod numerem 24248/I. Akta zniszczone, zachował się mikrofilm.

Błaszczeć Józef ur. 19.06.1947 r., poseł ZChN, okręg wyborczy Stanisław nr 9 - Częstochowa. Zarejestrowany pod numerem 2652 w dniu 15 maja 1978 roku, przez Wydz. III-a KWMO Częstochowa - jako TW pseudonim "Józef". W dniu 21 lipca 1980 r. z powodu odmowy współpracy zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 232/1.

Boni Michał Jan, ur. 10.06.1954 r. poseł KLD, okręg nr 7 - Radom. Zarejestrowany pod numerem 54946 w dniu 15 lutego 1988 roku, przez Wydz. III-2 SUSW Warszawa - jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim "Znak" i dnia 29 listopada 1988 r. zmieniono kategorię na TW. Z powodu braku możliwości operacyjnych współpracę zakończono dnia 5 stycznia 1990 roku. Materiały zniszczono i protokołu brak.

Boral Marek Tadeusz ur. 07.03.1943 r. poseł SLD, okręg nr 9 - Częstochowa. Zarejestrowany pod numerem 2272 w dniu 11 lipca 1975 r., przez Wydz. III KWMO Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Klementyna". Dnia 15 kwietnia 1976 r. zdjęto z ewidencji z powodu rezygnacji jednostki po wstąpieniu figuranta do PZPR. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 72/1.

Brylka Georg Rochus ur. 24.07.1929 r. poseł PKMnN, okręg nr 9 - Częstochowa. Zarejestrowany pod numerem CZ-464 przez Pion II RUSW Lublin - jako TW pseudonim "Feliks" Z powodu odmowy współpracy w dniu 17 listopada 1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-3638.

Chrzanowski Wiesław ur. 20.12.1923 r., poseł ZChN, okręg nr 28 - Marian Lublin. Tajny Współpracownik Informacji Wojska Polskiego, materiały złożono do archiwum we wrześniu 1965 roku pod numerem 1610/I. Ponownie zwerbowany i zarejestrowany pod numerem 4976 w dniu 13 marca 1974 r. jako TW przez Wydz. III KWMO Warszawa - pseudonim "Spółdzielca". Pozyskany w celu rozpracowywania środowiska endeckoakowskiego. 22 czerwca 1976 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 10503/I. Zarejestrowany pod numerem 74495 w dniu 11 czerwca 1986 r. przez Wydz. IX Dep. I MSW - jako kandydat pod numerem 74495 w dniu 11czerwca 1986 r. przez Wydz, IX Dep. I MSW - jako kandydat na TW. Dnia 9 października 1989 r. zrezygnowano z pozyskania. Materiały złożono do archiwum pod nr 22911/I - akta zniszczono.

Cimoszewicz ur. 13.09.1950 r. poseł SLD, okręg nr 25 - Włodzimierz Białystok. Zarejestrowany pod numerem 13613 w dniu 25 września 1980 roku, przez Wydz. II Dep. I MSW - jako KO pseudonim "Carex". Pozyskany do współpracy 15 września 1980 roku w związku z planowanym wyjazdem na stypendium do Nowego Jorku. Współpracę zerwano w roku 1984 w niejasnych okolicznościach. Podejrzewano figuranta o związki z amerykańskimi służbami specjalnymi. Materiały złożono do archiwum dnia 24 sierpnia 1984 r., pod numerem J-8938.

Cinal Józef ur. 11.10.1936 r. poseł PSL, okręg nr 34 - Bielsko-Biała. Zarejestrowany pod numerem 5739 w dniu 21 stycznia 1982 r. przez Wydz, IV KWMO Bielsko Biała - jako TW pseudonim "Józef Polak". Z powodu odmowy współpracy, zdjęty z ewidencji 9 lipca 1984 roku. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-3430. Akta zniszczono w 1989 roku, protokołu brak.

Czykwin Eugeniusz ur. 12.09.1949 r., poseł niezależny, okręg nr 25 - Białystok. Zarejestrowany pod numerem 21661 w dniu 23 sierpnia 1977 roku, przez Wydz. IV KWMO Białystok - jako TW pseudonimy "Izydor", "Wilhelm". Pozyskany do rozpracowywania ChSS i środowisk prawosławnych w Białymstoku. Dnia 13 września 1989 roku z powodu rezygnacji jednostki zdjęty z ewidencji. Materiały złożone do archiwum pod numerem I-8510.

Fogler Piotr ur. 22.12.1953 r., poseł UD, okręg nr 2 - Stanisław Legionowo. Zarejestrowany pod numerem 15579 w dniu 23 grudnia 1976 r., przez Wydz. IV KWMO Warszawa - jako TW pseudonim "Turysta". Z braku możliwości wykorzystania zdjęty z ewidencji i dnia 6 marca 1980 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 1290/1. Ponownie zwerbowany i w dniu 29 marca 1980 roku zarejestrowany pod numerem 59343 jako TW przez Wydz. IV Dep. V MSW. W dniu 2 kwietnia 1983 r. z powodu odmowy współpracy, materiały złożono do archiwum. Akta nr 17064/1 - zniszczono, daty i protokołu brak.

Gąsiennica-Makowski ur. 15.02.1952 r., poseł PChD, okręg nr 32 - Andrzej Tadeusz Nowy Sącz. Zarejestrowany pod numerem NS-6251 w dniu 26 grudnia 1981 r. przez Wydz. V KWMO Nowy Sącz - jako TW pseudonim "Andrzej II". Dnia 10 grudnia 1983 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy kontynuowania współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1762/1.

Jagieliński Roman ur. 02.01.1947 r., poseł PSL, okręg nr 5 - Piotrków Trybunalski. Zarejestrowany pod numerem 5332 w dniu 25 marca 1981 roku przez Wydz. VI WUSW Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Ogrodnik". Pozyskany do Sprawy Obiektowej "Solidarność Wiejska" nr rej. 5310. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołów brak.

Janowski Zbigniew ur. 04.10.1955 r. poseł SLD, okręg nr 27 - Tadeusz Zamość. Zarejestrowany pod numerem 12877 w dniu 13 lutego 1988 r. przez Wydział V WUSW Chełm - jako TW pseudonim: "Janek". Wykorzystywany do ochrony gospodarki narodowej. W dniu 28 listopada 1988 r. przechodzi na kontakt Wydz. V-2 SUSW w Warszawie i w związku z tym zostaje przerejestrowany do numeru 55956. Materiały czynne zniszczono w 1990 r., protokołu brak.

Jaskiernia Jerzy ur. 21.03.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 29 - Rzeszów. Zarejestrowany pod numerem 37279 w dniu 4 grudnia 1973 r. przez Wydz. XI Dep. 1 MSW - jako KO pseudonim "Prym" vel "Prymus". Pozyskany do współpracy przed wyjazdem na stypendium do USA. Współpracę zerwano na początku roku 1980. Materiały złożono do archiwum dnia 6 marca 1980 r., pod numerem J- 7062. W roku 1981 ponownie zarejestrowany do numeru 13600 - sprawa dotyczy rozpracowywania Konfederacji Polski Niepodległej.

Kamiński Krzysztof ur. 17.03.1957 r. poseł KPN, okręg nr 28 - Lublin. Zarejestrowany pod numerem 23125 w dniu 29 listopada 1984 r. przez Wydz. III WUSW Lublin - jako TW "Matrix". Pozyskany do Sprawy Obiektowej "Palestra", nr rej. 27530. Materiały czynne zniszczono w 1989 roku - protokół nr 020/90.

Kwiatkowski Wojciech ur. 06.09.1937 r., poseł "Solidarności Eugeniusz Pracy", okręg nr 16 - Toruń. Zarejestrowany pod numerem 7878 w dniu 15 lipca 1987 r. przez Wydz. V WUSW Włocławek - jako kandydata na TW. Pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim "AB". Jako TW wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Jedność" (nr rej. 558 - rozpracowywanie środowisk "Solidarności"). Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

Kielek Eugeniusz ur. 20.10.1940 r., poseł NSZZ"S", okręg nr 29 - Rzeszów. Zarejestrowany pod numerem 2254 w dniu 19 października 1978 roku przez Wydz. II KWMO Tarnobrzeg - jako TW pseudonim "Onyks". Z powodu odmowy współpracę przerwano dnia 10 września 1982 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1713. Akta zniszczono w 1989 r. - protokół 1/89. Ponownie zarejestrowany pod numerem 11447 w dniu 3 maja 1989 roku, przez Wydz. V WUSW Tarnów - jako kandydat na TW. Zdjęty z ewidencji dnia 22 grudnia 1989 r., materiały zniszczono w 1990 r. - protokół nr 21/90.

Lasocki Tadeusz ur. 28.11.1950 r., poseł PChD, okręg nr 24 - Ostrołęka. Zarejestrowany pod numerem 4915 w dniu 15 lipca 1981 r. przez Wydz. VI. WUSW Łomża jako TW, pseudonim "Kamil". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, zdjęty z ewidencji w dniu 22 czerwca 1988 r. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-2500. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

Majewski Jan ur. 03.06.1942 r. poseł PSL, okręg nr 29 - Rzeszów. Pozyskany na TW przez Wydz. IV KWMO Kraków w początku lat siedemdziesiątych. Wyeliminowany ze współpracy, materiały złożono do archiwum w dniu 2 sierpnia 1976 r. pod numerem 41779/1 Zarejestrowany ponownie pod numerem 41678 przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa - jako TW "Gucio". Zdjęty z ewidencji z powodu braku możliwości operacyjnych i dnia 26 sierpnia 1986 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 18255/I. Ponownie pozyskany jako TW pseudonim "Jodła" przez pion VI RUSW Opatów (nr rej. TG-3761). Współpracę przerwano w dniu 27 maja 1988 roku. Materiały złożono pod numerem 3969/1.

Majewski Wit Wiktor ur. 21.07.1943 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 2 - Legionowo. Zarejestrowany pod numerem 56953 w dniu 25 sierpnia 1979 roku przez Wydz. I Dep. 1 MSW - jako KO pseudonim "Zev", "Wito". Z powodu odmowy współpracę przerwano w dniu 6 marca 1986 r. Materiały złożono do archiwum dnia 19 marca 1986 roku, pod numerem 19352/I. Akta zniszczone w styczniu 1990 r. - protokół brakowania nr 114, pozostał mikrofilm nr 19352/1.

Maksymiuk Janusz ur. 19.01.1947 r. poseł PSL, okręg nr 11 - Roman Wrocław. Zarejestrowany pod numerem 46734 w dniu 15 lipca 1983 r. przez Pion VI RUSW Oleśnica - jako TW pseudonim "Roman". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 27 września 1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 60430/I.

Manicki Maciej ur. 21.11.1954 r. poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin. Zarejestrowany pod numerem 29061 w dniu 22 maja 1984 r. przez Wydz. V WUSW Szczecin - jako TW pseudonim "Cuma". Pozyskany w ramach Sprawy Obiektowej "Dok" - dotyczącej rozpoznania wrogiej działalności w środowisku stoczniowców. W drugiej połowie 1989 r. przejęty przez Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Publicznego. Materiały czynne zniszczono w roku 1990, protokołu brak.

Mochnaczewski Piotr ur. 28.10.1965 r., poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin. Zarejestrowany pod numerem 25515 w dniu 27 stycznia 1983 roku, przez wydz. II-1 WUSW Szczecin - jako TW pseudonim "Lech". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy zdjęty z ewidencji. W dniu 16 grudnia 1989 r.. materiały złożono do archiwum pod numerem 50535/I. Akta zniszczono w 1990 roku, protokół nr 4/90.

Moczulski Leszek ur. 7.06.1939 r., poseł KPN, okręg nr 33 - Robert Kraków. Zarejestrowany pod numerem 4750 w dniu 29 sierpnia 1969 r. przez Wydz. III-2 KSMO Warszawa - jako TW pseudonim "Lech". Pozyskany w celu rozpoznania środowiska dziennikarskiego i opozycyjnego. Z uwagi na nielojalność TW współpracę przerwano i w dniu 9 lipca 1984 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 16526/I.

Niesiołowski Konstanty Stefan, ur. 4.02.1944 r., poseł ZChN, okręg nr 4 - Łódź. Pozyskany przez Wydz. III KWMO Łódź w roku 1971 jako TW pseudonim "Leopold". Dnia 26 maja 1979 r. materiały TW przekazano do Dep. I MSW za pismem nr AB-00166/79. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

Nowacka Irena Maria ur. 8.09.1950 r., poseł SLD, okręg wyborczy nr 6 - Konin Zarejestrowana pod numerem 7044 w dniu 22 kwietnia 1988 r. przez wydz. III WUSW Sieradz - jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały zniszczone - protokół zniszczenia nr 021/90.

Nowak Kazimierz Jan ur. 16.01.1952 r. poseł SLD, okręg nr 16 - Toruń. Zarejestrowany pod numerem 7803 w dniu 27 maja 1987 r. przez Wydz. III WUSW Włocławek - jako kandydat na TW . Dnia 1 lipca 1987 r. pozyskany do współpracy z SB, przyjął pseudonim "Jerzy". Jako TW wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Publicyści", nr rej. 6655. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

Piechota Jacek Jan ur. 28.04.1959 r., poseł SLD, okręg nr 20 - Szczecin Zarejestrowany pod numerem 28853 w dniu 3 maja 1984 r. przez Wydz. III-1 WUSW Szczecin - jako TW "Robert". Materiały czynne zniszczono w roku 1989, protokołu brak.

Pilarski Bohdan ur. 24.09.1931 r., poseł PSL "S", okręg nr 15 - Kalisz. Zarejestrowany pod numerem 6395 w dniu 8 kwietnia 1965 roku jako Kontakt Informacyjny przez Wydz. VIII Dep. I MSW - pseudonim Ravel" vel "Surma". W roku 1965 współpracy zaprzestano, materiały złożono do archiwum dnia 25 sierpnia 1966 r. pod numerem J-1712.

Reichelt Władysław ur. 1.05.1950 r., poseł KLD, okręg nr 18 - Poznań. Zarejestrowany pod numerem 33437 w roku 1975 przez Wydz. III KWMO Poznań - jako TW "Adam". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy w dniu 29 sierpnia 1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 36162/I. Akta zniszczono w roku 1989, protokół nr 68.

Saletra Wojciech ur. 26.09.1955 r. poseł SLD, okręg nr 8 - Jarosław Kielce. Zarejestrowany pod numerem 23813 w dniu 27 czerwca 1984 roku przez Wydz. III WUSW Kielce - jako TW pseudonim "Tadeusz". Z powodu zmiany miejsca pracy w dniu 29 sierpnia 1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiał złożono do archiwum pod numerem 3914/I. ur. 10.05.1952 r., poseł PSL, okręg nr 26.

Smolarek Ryszard Siedlce. Zarejestrowany pod numerem 3860 w dniu 8 maja 1979 roku przez Wydz. II KWMO Konin - jako TW pseudonim "Monika". Z powodu zmiany miejsca pracy i zamieszkania, w dniu 18 lipca 1983 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum po numerem 1539/I.

Spychalska Ewa ur. 17.08.1949 r., poseł SLD, okręg nr 34 - Teresa Bielsko Biała. Zarejestrowana pod numerem 55153 w dniu 20 czerwca 1988 roku przez Wydz. V-2 SUSW Warszawa - jako TW pseudonim "Czuma". Materiały czynne zniszczone w roku 1990, protokołu brak.

Staniszewska Grażyna ur. 02.11.1949, poseł UD, okręg nr 34 - Ewa Bielsko Biała Zarejestrowana pod numerem 2762 w dniu 6 kwietnia 1978 roku przez Wydz. III KWMO Bielsko Biała - jako TW pseudonim "Kowalska". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 10 stycznia 1979 r. zdjęta z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1- 1095.

Stańdo Stanisław Władysław, ur. 29.03.1945 r. poseł ZChN, okręg nr 5 - Piotrków Trybunalski. Zarejestrowany pod numerem 6301 w dniu 22 września 1982 r. przez Pion VI RUSW Piotrków Trybunalski - jako TW pseudonim "Kazik". Z powodu rezygnacji jednostki, w dniu 4 marca 1986 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum, mikrofilm nr 1344/1.

Starownik Marian ur. 02.03.1954 r. poseł PSL, okręg nr 28 - Roman Lublin. Zarejestrowany pod numerem 32171 w dniu 10 grudnia 1984 r. przez Wydz. VI WUSW Lublin - jako TW pseudonim "Roman". Materiały złożono do archiwum pod numerem 1/19920. Akta zniszczono, nr protokołu 43/90.

Sterkowicz Czesław ur. 20.06.1936 r. poseł SLD, okręg nr 31 - Józef Tarnów. Zarejestrowany pod numerem TA-941 w dniu 2 sierpnia 1976 r. przez Wydz. III WUSW Tarnów - jako Kontakt Operacyjny SB. W sierpniu 1980r. materiały złożono do archiwum pod numerem 620/I. W roku 1988 akta zostały zniszczone - protokółu zniszczenia brak.

Szafraniec Herbert - ur. 20.12.1941 r., poseł KLD, okręg nr 35 - Sosnowiec. Zarejestrowany jako TW przez Wydz. II KW MO Katowice - pseudonim "Grażyna". Współpracę przerwano w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1-4307. Zarejestrowany pod numerem 5513 w dniu 20 maja 1970 r. przez Wydz. II KW MO Warszawa, jako Lokal Kontaktowy SB. Materiał archiwalny 22321/I. Akta złożone w Katowicach zniszczono w 1985 r., akta w Warszawie zniszczono w 1983 r. nr protokołu 134/83

Szczepaniak Jan ur. 24.11.1936 r., poseł PSL, okręg nr 16 - Toruń. Zarejestrowany pod numerem 5681 w dniu 2 marca 1984 r. przez Wydz. IV WUSW Włocławek - jako kandydat na TW. Pozyskany do współpracy z SB przyjął pseudonim "Marek", wykorzystywany w ramach Sprawy Obiektowej "Solidarność Wiejska". W maju 1985 r. przekazany na łączność Wydz. VI WUSW we Włocławku. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

Szreder Bogumił ur. 31.07.1956 r. poseł PSL, okręg nr 22 - Edward Gdańsk. Zarejestrowany pod numerem 48203 w dniu 25 maja 1984 r. przez Wydz. III-1 WUSW Gdańsk - jako TW pseudonim " Rolnik". Z powodu rezygnacji jednostki w dniu 10 lipca 1989 r. zdjęty z ewidencji. Materiały zniszczono, daty i protokołu brak.

Szymańczak Tadeusz ur. 06.04.1952 r., poseł PL, okręg nr 3 - Płock. Zarejestrowany pod numerem 4537 w dniu 28 grudnia 1981 r. przez Wydz. IV WUSW Skierniewice - jako TW pseudonim "Dobrodziej". Z powodu dekonspiracji, w dniu 16 lutego 1983 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numer 880/1. Akta zniszczono.

Świtka Jan Eugeniusz ur. 23.06.1936 r. poseł SD, okręg nr 29 - Rzeszów. Zarejestrowany pod numerem 934 w dniu 2 września 1961 r. przez Wydz. III KWMO Lublin - jako TW pseudonim "Jasio". Z powodu odmowy kontynuacji współpracy, w dniu 16 sierpnia 1961 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1-9846.

Tuszyński Zdzisław ur. 15.08.1938 r. poseł SLD, okręg nr 18 - Poznań. Zarejestrowany pod numerem 54351 w dniu 22 września 1987 r. przez Wydz. V SUSW Warszawa - jako Kontakt Operacyjny SB. Materiały czynne zniszczono w roku 1990 - protokołu brak.

Wesołowski Mariusz ur. 11.04.1950 r. poseł UD, okręg nr 23 - Stefan Olsztyn. Zarejestrowany pod numerem 4/550 w dniu 22 grudnia 1978 r. przez Wydz. PG KWMO Olsztyn - jako TW " Marek". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 12 grudnia 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 17257/Im Akta zniszczono w roku 1989, protokół nr 35/89 - pozostał mikrofilm.

Wierzbicka Danuta ur. 12.06.1930 r. poseł KPN, okręg nr 37 - Gliwice. Zarejestrowana jako Lokal Kontaktowy SB przez Pion V RUSW Gliwice.

Wójcik Tadeusz ur.17.02.1944 r. poseł PL, okręg nr 30 - Przemyśl. Zarejestrowany pod numerem 9768 w dniu 16 września 1987 roku przez Wydz. VI WUSW Krosno - jako TW pseudonim "Stanisław II". Pozyskany w ramach Sprawy Obiektowej "Wspólnota", nr rej. 1926. Materiały czynne zniszczono, daty i protokołu brak.

Zych Bogumił Zygmunt ur. 22.08.1959 r., poseł SLD, okręg nr 12 - Wałbrzych. Zarejestrowany pod numerem 10982 w dniu 23 czerwca 1987 r. przez Wydz. III WUSW Wałbrzych - jako TW pseudonim "Konrad". Z powodu odmowy kontynuowania współpracy, w dniu 16 listopada 1988 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I- 6059. Akta zniszczono, protokół nr 85/90

Zylber Jan ur. 14.04.1936 r., poseł PPG, okręg nr 20 - Szczecin. Zarejestrowany pod numerem 58115 w dniu 28 grudnia 1979 r. przez Wydz. IV Dep. II MSW - jako TW "Roman". Z powodu braku możliwości wykorzystania, w dniu 14 września 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 18140/I. Akta zniszczono w roku 1990, protokół nr 112/90.


SENAT

Bartodziej Gerhard ur. 20.01.1941 r., senator woj. opolskiego - Mniejszość Niemiecka Zarejestrowany pod numerem 34942 w dniu 24 lutego 1977 roku przez Wydz. III KW MO Katowice - pseudonim "Agata". Z powodu odmowy dalszej współpracy w roku 1980 zaprzestano kontaktów i dnia 23 października 1980 roku materiały złożono do archiwum, pod numerem I/25285. Zarejestrowany ponownie pod numerem 16333 w dniu 16 kwietnia 1985 roku jako KO przez Wydz. VII Dep. I MSW - pseudonim "Waris". Współpracę zerwano z powodu rezygnacji jednostki w roku 1990. Materiały złożono do archiwum dnia 19 stycznia 1990 r., pod numerem J-12327.

Findeisen Władysław ur. 28.01.1926 r., senator woj. warszawskiego - UD. Zarejestrowany pod numerem 5928 z dnia 4 czerwca 1960 roku przez Wydz. VII Dep. I MSW - jako Kontakt Informacyjny pseudonim "Vikers". W związku z wyjazdem do USA zrezygnowano z dalszego kontaktu, w roku 1968 materiały złożono do archiwum pod numerem 8303/I.

Horodecki Krzysztof ur. 1953 r., senator woj. pilskiego, niezrzeszony. Zarejestrowany pod numerem 3569 w dniu 2 października 1980 roku przez Wydz. II KWMO Piła - jako TW pseudonim "Marek". W dniu 17 października 1984 r. zdjęty z ewidencji z powodu odmowy kontynuowania współpracy. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1248/I

Jesionek Jan ur. 05.07.1925 r. senator woj. katowickiego - KPN. Zarejestrowany pod numerem XV-2/362/72 w dniu 3 maja 1972 r. przez Wydz. PG KWMO Katowice - jako TW pseudonim "Skaut", "Edmund I", "Podróżny". Z braku możliwości wykorzystania w dniu 9 lutego 1982 r. zdjęty z ewidencji. Przejęty przez Wydz. III KWMO Katowice jako TW pseudonim "Leon", w dniu 9 lutego 1982 r. zostaje przerejestrowany do numeru 48362. Z powodu choroby jednostka SB zrezygnowała z dalszego prowadzenia TW i w dniu 3 stycznia 1983 r. materiały złożono do archiwum pod numerem I- 8477.

Komorowski Zygmunt 1944 r., senator woj. skierniewickiego - PSL. Zbigniew Zarejestrowany pod numerem 7409 w dniu 25 stycznia 1988 roku, jako Kontakt Operacyjny SB przez Pion IV RUSW Sochaczew - pseudonim "Konrad". Materiały zniszczone, protokołu i daty zniszczenia brak.

Kostka Stanisław ur. 1925 r., senator woj. przemyskiego - KPN. Zarejestrowany pod numerem 4102 w dniu 8 grudnia 1969 r. przez Służbę Bezpieczeństwa KPMO Jarosław - jako TW pseudonim "Kos". W dniu 10 kwietnia 1972 roku, z powodu rezygnacji jednostki, zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem 1-9348. Materiały zniszczono w roku 1982, protokół nr 56.

Kralczyński Henryk ur. 29.07.1943 r., senator woj. bielskiego - Andrzej NSZZ "S". Zarejestrowany pod numerem BB-2765 w dniu 6 kwietnia 1978 roku przez Wydz. III-a KWMO Bielsko Biała - jako TW pseudonim "Terlecki". W dniu 28 lipca zdjęty z ewidencji z powodu braku możliwości wykorzystania. Materiały złożono do archiwum pod numerem I-1377. Ponownie zwerbowany na TW przez Wydz. V KWMO w Bielsku Białej i zarejestrowany pod numerem BB-5191 w dniu 19 czerwca 1981 r. Zdjęty z ewidencji Wydz. V z powodu nieszczerości. Materiał złożony do archiwum pod numerem I-2569.

Szymanowski Andrzej ur. 1930 r., senator woj. leszczyńskiego. Zarejestrowany pod numerem 12875 w dniu 27lipca 1989 roku przez Wydz. VI WUSW Leszno - jako Kontakt Operacyjny SB. Współpracę przerwano 9 stycznia 1990 r. z powodu odmowy współpracy. Materiały zniszczono - daty i protokołu brak.

Wilkowski Eugeniusz ur. 04.01.1955 r., senator woj. chełmskiego - NSZZ"S". Zarejestrowany pod numerem 6438 w dniu 21lutego 1980 roku przez Wydz. III KWMO Chełm - jako TW pseudonim "Wiktor". Z powodu braku możliwości wykorzystania w dniu 22 listopada 1984 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem I/981. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.

Włodyka Mieczysław ur. 1949 r., senator woj. słupskiego - PSL. Zarejestrowany pod numerem 831 w dniu 5 lutego 1980 r. przez Wydz. PG KWMO Słupsk - jako TW pseudonim "Rolnik". Z powodu braku możliwości wykorzystania w dniu 31 maja 1989 roku zdjęty z ewidencji. Materiały złożono do archiwum pod numerem Im/6265.

Zamoyski Tomasz Jan ur. 1912 r., senator woj. zamojskiego - ZChN. Zarejestrowany pod numerem 9470 w roku 1969 przez Wydz. V Dep. II MSW - jako TW pseudonim "Hrabia". Materiały złożone do archiwum pod numerem 8952/I. Zarejestrowany ponownie jako TW pod numerem 15057 w dniu 5 kwietnia 1976r. przez Wydz. II SUSW Warszawa. Wyeliminowany z powodu odejścia na emeryturę. W dniu 15 września 1979 r. zdjęty z ewidencji. Materiały złożone do archiwum pod numerem 12604/I.

Żak Józef Stanisław ur. 1938 r., senator woj. kieleckiego - UD. Zarejestrowany pod numerem 4070 w dniu 18 października 1965 r. przez Wydz. II KWMO Kielce - jako TW pseudonim "Piotr". Z powodu rezygnacji jednostki w dniu 22 maja 1970 r. współpracę zawieszono. Materiały złożono do archiwum pod numerem 29204/I. Akta zniszczone, daty i protokołu brak.