313
311
311
Lista Nizieńskiego

Odchodząc z urzędu, pozostawił zestawienie osób, które zarejestrowane były przez SB jako tajni współpracownicy, lecz co do których, nie zachowały się w archiwum IPN-u materiały operacyjne, będące dowodem w procesie lustracji przed sądem lustracyjnym w świetle obowiązującej poprzednio ustawy lustracyjnej (tzw. "lista Nizieńskiego"). Na liście znajduje się ponad 550 osób: 335 adwokatów, 81 sędziów, 47 posłów, 43 ludzi mediów, 16 ministrów i wiceministrów, 13 prokuratorów, 12 wojewodów i wicewojewodów, 8 dyrektorów generalnych urzędów państwowych, 6 senatorów oraz 2 przedstawicieli Kancelarii Prezydenta (8 innych).

W 1998, za wybitne zasługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości, prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

11 listopada 2008, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego, a następnie został powołany do Kapituły tego orderu. Zrezygnował z członkostwa w niej w 2010, protestując przeciwko odznaczeniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego m.in. Adama Michnika. Jest również honorowym obywatelem Jarosławia.


LISTA Nizieńskiego

za www. ojczyzna .pl

Pełna “lista Nizieńskiego” jest parokrotnie dłuższy, gdyż jak wiadomo liczy 588 nazwisk: 335 adwokatów, 81 sędziów, 30 prokuratorów, 47 posłów, 6 senatorów, 16 ministrów i wiceministrów, 12 wojewodów i wicewojewodów, 8 dyrektorów generalnych w ministerstwach i urzędach centralnych, 43 przedstawicieli publicznych środków masowego przekazu oraz 10 innych osób, w tym 2 osoby zatrudnione w Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego.

Drukujemy jedynie te nazwiska z “listy Nizieńskiego”, co do których do chwili oddania tego numeru GŁOSU do drukarni uzyskaliśmy potwierdzenie, że faktycznie zachowała się ich rejestracja w ewidencji operacyjnej tajnej policji PRL.


Parlamentarzyści:
Anuszkiewicz Krzysztof, Tajny współpracownik Poseł III kadencji 1997 - 2001
Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność, Suwałki
Biela Adam Tajny współpracownik Senator. Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin, Chełm. Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Własność i Gospodarność". W latach 1993-98 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Kieruje Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Zakładem Psychologii Przemysłowej na tej uczelni.
http://www.adambiela.pl/
bielaada@kul.lublin.pl
Brachamański Andrzej, Kontakt operacyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Zielona Góra
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Andrzej.Brachmanski@sejm.pl
Gilowska Zyta, Tajny współpracownik Platforma Obywatelska, Lublin
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Zyta.Gilowska@sejm.pl
Jagieliński Roman, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Piotrków Trybunalski
Klub parlamentarny:
Koło Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
Roman.Jagielinski@sejm.pl
Jankowski Zbigniew, Tajny współpracownik
Juśko Marian, Kontakt operacyjny
Kaczmarek Michał, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Sieradz
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej Michal.Kaczmarek@sejm.pl
Kaczmarek Seweryn, konsultant
Kuropatwiński, Tajny współpracownik
Kaniewski Zbigniew (?) (SLD), Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Łódź
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Zbigniew.Kaniewski@sejm.pl
Kaczmarek Wiesław Kontakt operacyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Warszawa
Klub parlamentarny:
Poseł niezrzeszony
Wieslaw.Kaczmarek@sejm.pl
Lorenz Janusz, Tajny współpracownik Senator. Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, Olsztyn
Macner Stefan, Tajny współpracownik
Manicki Maciej, Tajny współpracownik
Milner Kazimierz, Kontakt operacyjny
Misztal Stanisław, Tajny współpracownik
Nowacka-Krzemińska Irena, (?) Kontakt operacyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Sieradz
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Irena.Nowacka@sejm.pl
Olewiński Piotr, Tajny współpracownik
Pastusiak Longin, Tajny współpracownik Senator. Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, Gdańsk Marszałek Senatu RP V kadencji
Pawlak Mirosław Tajny współpracownik Polskie Stronnictwo Ludowe, Kielce
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Miroslaw.Pawlak@sejm.pl
Piechota Jacek, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej http://jacekpiechota.pl/ Jacek.Piechota@sejm.pl
Siemiątkowski Zbigniew, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Płock
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Zbigniew.Siemiatkowski@sejm.pl
Skorulski Andrzej,
Stępień Władysław, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Rzeszów
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Wladyslaw.Stepien@sejm.pl
Szparaga Elżbieta, Lokal kontaktowy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Toruń
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Elzbieta.Szparaga@sejm.pl
Szczepański Wieslaw Andrzej, konsultant
Tuderek Grzegorz, konsultant Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Rzeszów
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorz.Tuderek@sejm.pl
Tuszyński Zdzisław, Kontakt operacyjny
Wiaderny Józef, Tajny współpracownik
Zychowicz Zbigniew Stanisław Kontakt operacyjny Senator. Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, Szczecin
Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiadał w Zarządzie Wojewódzkim tej partii.
Był współzałożycielem i pierwszym prezydentem Euregionu Pomerania
Od 1992 jest wiceprezydentem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Od 1997 kieruje Instytutem Rozwoju Regionalnego w Szczecinie.
zychowicz@pomorzezachodnie.pl

Rząd:
Rosati Dariusz Kajetan, Kontakt operacyjny MSZ,
Plewa Jerzy, Tajny współpracownik wiceminister rolnictwa,
Pietras Jarosław, Tajny współpracownik podsekretarz KIE,
Stachura Zdzisław, Tajny współpracownik podsekretarz KlE,
Wiatr Sławomir, Tajny współpracownik KIE,
Dębski Jacek, Tajny współpracownik GKKFiS,
Administracja:
Husejko Władysław, Tajny współpracownik wojewoda zachodniopomorski,
Jabłoński Mariusz, Tajny współpracownik dyrektor generalny MSWiA,
Joachimowicz Michał, Tajny współpracownik wicewojewoda kujawsko-pomorski,
Kapica Adam, Tajny współpracownik wiceprezes ZUS,
Kołodżiejczak Jerzy, konsultant wiceprezes PAN,
Krajewski-Kukiel Dariusz, Kontakt operacyjny wicewojewoda mazowiecki,
Marciniszyn Bolesław, Kontakt operacyjny wojewoda wałbrzyski,
Moll Piotr, Tajny współpracownik "Piotr" dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Bielsko­Biała,
Radlicki Michał, Tajny współpracownik dyrektor generalny MSZ,
Skierska Barbara, Tajny współpracownik dyrektor generalny MS,
Strzelczyk Jan, Kontakt operacyjny wicewojewoda łomżyński,
Wilczyński Waldemar, Tajny współpracownik "Bard" dyrektor generalny urzedu wojewódzkiego Koszalina,
Prokuratorzy:
Gomolec Przemysław, Tajny współpracownik
Pilasiewicz Marek, Tajny współpracownik
Sędziowie:
Bedlechowicz Włodzimierz, PK
Galewski Witold, Kontakt operacyjny
Karłowicz Zofia, Tajny współpracownik "Toga"
Kuliński Robert, Tajny współpracownik "Paweł"
Mączyński Andrzej, Kontakt operacyjny
Misztal Jerży, Tajny współpracownik
Matwiejow Edward, KL "Marynarz"
Rymarz Ferdynand, Tajny współpr. "Czarny" / "Fred
Adwokaci:
Parzydel Adam, Tajny współpracownik "Mirek"
Jabłkowski Marek, Tajny współpracownik
Werniewicz Andrzej, Tajny współpracownik
Piesiewicz Zbigniew, Kontakt operacyjny
Pienkos Jerzy, Tajny współpracownik "Jerzy"
Czerwiecki Jerzy, konsultant "Jerzy"
Sojka Władysław, Tajny współpracownik "Tart"
Kościałko Mieczysław, Tajny współpracownik
Zyniewicz Adolf, Tajny współpracownik
Media publiczne:
Lipiński Marek, konsultant dyrektor Polskiego Radia,
Nowicki Maciej, Tajny współpracownik "Nowak" członek rady nadzorczej PR (Radio Zachód),
Kuraniuk Krzysztof, Tajny współpracownik "Adam" członek zarządu rozglośni reg. PR Bialystok,
Osoby z administracji rządowej, w stosunku do których Sąd Apelacyjny umorzył postępowanie na podstawie art. 29. ustawy lustracyjnej:
Kozłowski Maciej, Tajny współpracownik b. pods. stanu w MSZ,
Sidorkiewicz Krzysztof, Tajny współpracownik b. wojewoda bydgoski,
Szeląg Andrzej, Tajny współpracownik b. dyr. generalny urzędu pracy,
Kwiatek Leszek, Tajny współpracownik b. dyr. generalny MSWiA,