Lista Piecucha

Henryk Piecuch -dziennikarz, pisarz, badacz działalności służb spec­jal­nych PRL, ujawnił listę (niekompletną) żydowskich masonów dzia­ła­ją­cych w PRL którymi interesowała się SB.


 1. Pióro Tadeusz
 2. Czapla Jan
 3. Kuropieska Józef
 4. Komorowska Maja
 5. Małachowski Aleksander
 6. Gałecka Nelli
 7. Osiecka Agnieszka
 8. Passent Daniel
 9. Brzeziński Zbigniew
 10. Tazbir Janusz
 11. Wittlin Jerzy
 12. Fiderkiewicz Alfred
 13. Groszkowski Janusz
 14. Jabłoński Henryk
 15. Hertz Aleksander
 16. Holzer Jerzy
 17. Kurczewski Jacek
 18. Lipiński Edward
 19. Natanson Wojciech
 20. Turski Marian
 21. Steinsbergowa Aniela
 22. Stomma Stanisław
 23. Strzelecki Jan
 24. Toeplitz Jerzy
 25. Zawieyski Jerzy
 26. Wajda Andrzej
 27. Bocheński Józef Maria
 28. Tischner Józef
 29. Uziembło Adam
 30. Kowalska Anka
 31. Holoubek Gustaw
 32. Kott Jan
 33. Sokołowska Magdalena
 34. Groński Marek
 35. Tyrmand Leopold
 36. Adamski Jerzy
 37. Alster Antoni
 38. Dziewanowski Kazimierz
 39. Giełżyński Wojciech
 40. Badowski Ryszard
 41. Handelsman Józef Zygmunt
 42. Hertz Paweł
 43. Kozłowski Krzysztof
 44. Kuśmierek Józef
 45. Moczulski Leszek
 46. Tomaszewski Bohdan
 47. Błoński Jan
 48. Stempowski Jerzy
 49. Stryjkowski Julian
 50. Świnarski Konrad
 51. Toeplitz Krzysztof Teodor
 52. Baczko Bronisław
 53. Wolniewicz Janusz
 54. Mamoń Bronisław
 55. Gliwiec Tadeusz
 56. Gieysztor Aleksander
 57. Lipski Jan Józef
 58. Werblan Andrzej
 59. Kuroń Jacek
 60. Waldorff Jerzy
 61. Szaniawski Klemens
 62. Woźniakowski Jacek
 63. Horodyński Dominik
 64. Gomółka Stanisław
 65. Zambrowski Roman
 66. Herczyński Ryszard
 67. Blumsztajn Seweryn
 68. Lebenbaum Józef
 69. Cohn Ludwik
 70. Kołakowski Leszek
 71. Rybicki Józef
 72. Szczypiorski Andrzej
 73. Wujec Henryk
 74. Karpiński Jakub
 75. Bocheński Władysław
 76. Brandys Marian
 77. Stryjkowski Julian
 78. Giedroyć Jerzy
 79. Bauman Zygmunt
 80. Diatłowiecki Jerzy
 81. Szczepański Jan Józef
 82. Turowicz Jerzy
 83. Geremek Bronisław
 84. Pomian Andrzej
 85. Mazowiecki Tadeusz
 86. Andrzejewski Jerzy
 87. Czerwiński Marian
 88. Schaff Adam
 89. Garlicki Andrzej
 90. Kuczyński Waldemar
 91. Hubert Zbigniew
 92. Michnik Adam
 93. Bieliński Konrad
 94. Ficowski Jerzy
 95. Chojecki Mirosław
 96. Kielanowski Adam
 97. Szczypiorski Adam
 98. Zawadzki Wacław
 99. Barańczak Stanisław
 100. Bocheński Aleksander
 101. Bocheński Jacek
 102. Brandys Kazimierz
 103. Herling Grudziński Gustaw
 104. Nowak Jeziorański Jan
 105. Brus Włodzimierz
 106. Malocco Józef
 107. Szlajfer Henryk
 108. Torańska Teresa
 109. Weintraub Wiktor
 110. Zambrowski Antoni
 111. Żółkiewski Stefan
 112. Bobrowski Czesław
 113. Toruńczyk Barbara
 114. Traugutt Stefan
 115. Wielowiejski Andrzej
 116. Woroszylski Andrzej
 117. Bugaj Ryszard