353
339
339
Lista pisarzy którzy zdradzili Polskę w 1939r.

29 listopada 1939 Rada Najwyższa ZSRR wydała dekret o nadaniu obywatelstwa radzieckiego "byłym obywatelom polskim"

Ze znanych przedstawicieli "polskiej" kultury radość z tego powodu wyrażali:

 • Julian Stryjkowski (Pesach Stark)
 • Jerzy Putrament - agent NKWD, tajny współpracownik UBP w PRL.
 • Stanisław Jerzy Lec (Stanisław Jerzy de Tusch-Letz)
 • Leon Paternak
 • Witold Wirpsza - Ojciec poety i krytyka literackiego Leszka Szarugi oraz Lidii Wirpszy
 • Elżbieta Szemplińska
 • Jan Śpiewak - ojciec socjologa Pawła Śpiewaka , posła z PO do Sejmu V kadencji RP
 • Mieczysław Jastrun (Mojsze Agatsztajn) – ojciec Tomasza Jastruna(Agasztajna) tropiciela tzw.”polskiego antsemityzmu”
 • Adam Ważyk (Adam Wagman)
 • Wanda Wasilewska – agentka NKWD,gorąca zwolenniczka oderwania Lwowa od Polski.
 • Witold Grosz (Izaak Medres) - ojciec Małgorzaty Lavergne
 • Witold Kolski-Cukier (Baruch Cukier)
 • Jerzy Borejsza (Beniamin Goldberg) - brat Józefa Różańskiego (stalinowskiego oprawcy) i ojciec Jerzego Wojciecha Borejszy.
 • Julian Przyboś
 • Anatol Stern
 • Adam Szaff - był protektorem zakładanego przez Adama Michnika Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności
 • Artur Międzyrzecki – mąż Julii Hartwig
 • Artur Starewicz – mąż Marii Rutkiewicz, matki Jana Rutkiewicza - Burmistrza warszawskiego śródmieścia w latach 1990-1994
 • Henryk Holland – Mąż Ireny Rybczyńskiej. Ojciec reżyserek filmowych: Agnieszki Holland i Magdaleny Łazarkiewicz.
 • Włodzimierz Sokorski

Część z nich przebiła łaskawy dekret Rady Nawyższej Sowietskowo Sojuza i niespełna rok później, 17 września 1940 r, wstąpili demonstracyjnie do Związku Sowieckich Pisarzy Ukrainy. Byli to:

 • Jerzy Borejsza
 • Jan Brzoza (Józef Worobiec)
 • Leon Chwistek - mąż Olgi – siostry Hugona Steinhausa, ojciec– Aliny Dawidowiczow
 • Aleksander Dan (Aleksander Weintraub)
 • Zuzanna Ginczanka (Zuzanna Polina Gincburg)
 • Halina Górska (Endelman)
 • Mieczysław Jastrun (Mojsze Agatsztajn)
 • Juliusz Kleiner
 • Stanisław Jerzy Lec (Stanisław Jerzy de Tusch-Letz)
 • Leon Pasternak
 • Julian Przyboś
 • Jerzy Putrament
 • Adolf Rudnicki
 • Włodzimierz Słobodnik – mąż Eleonory Słobodnikowej
 • Elżbieta Szemplińska
 • Lucjan Szenwald
 • Wanda Wasilewska
 • Adam Ważyk (Adam Wagman)
 • Bruno Winawer
 • Stanisław Wasylewski* - starszy brat Bolesława Wasylewskiego

(*)Wstąpił za wiedzą i zgodą organizacji podziemnej.


Zachowajmy ich w naszej pamięci. Jeżeli ktoś dysponuje listą "polskich" pisarzy, którzy 1 września 1940 r. wstąpili do jakiegoś nazistowskiego związku, to prosimy o ich podanie.