Lista Świtonia

Lista decyzyjnych postaci po Okrągłym Stole posiadających polskie nazwiska a pochodzenie żydowskie! Listę ujawnił w 1990 roku, poseł I kadencji Sejmu RP – Kazimierz Świtoń


 1. Jacek Ambroziewicz
 2. Bogusław Bagsik
 3. Leszek Balcerowicz
 4. Ryszard Bugaj
 5. Zbigniew Bujak
 6. Juliusz Jan Braun
 7. Michał Boni
 8. Bogdan Borusewicz
 9. Jan Krzysztof Bielecki
 10. Marek Borowski
 11. Andrzej Celiński
 12. Jerzy Ciemniewski
 13. Elżbieta Chojna Duch
 14. Wiesław Chrzanowski
 15. Izabela Cywińska
 16. Kazimierz Dejmek
 17. Ludwik Dorn
 18. Andrzej Drawicz
 19. Marek Edelman
 20. Lech Falandysz
 21. Dariusz Fikus
 22. Władysław Frasyniuk
 23. Aleksander Gawronik
 24. Bronisław Geremek
 25. Halina Gronkiewicz- Waltz
 26. Aleksander Hall
 27. Bogdan Jastrzębski
 28. Andrzej Jonas
 29. Jarosław Kaczyński
 30. Lech Kaczyński
 31. Wiesław Kaczmarek
 32. Stefan Kawalec
 33. Bronisław Komorowski
 34. Marian Krzak
 35. Piotr Nowina Konopka
 36. Waldemar Kuczyński
 37. Zofia Kuratowska
 38. Jacek Kuroń
 39. Krzysztof Kozłowski
 40. Aleksander Kwaśniewski
 41. Barbara Labuda
 42. Janusz Lewandowski
 43. Bazyli Lipszyc
 44. Jan Lityński
 45. Maciej Łętowski
 46. Ewa Łętowska
 47. Wojciech Mann
 48. Krzysztof Materna
 49. Tadeusz Mazowiecki
 50. Antoni Macierewicz
 51. Adam Michnik
 52. Wojciech Maciąg
 53. Aleksander Małachowski
 54. Witold Modzelewski
 55. Piotr Naimski
 56. Tomasz Nałęcz
 57. Marek Nowicki
 58. Małgorzata Niezabitowska
 59. Michał Ogórek
 60. Janusz Onyszkiewicz
 61. Jerzy Osiatyński
 62. Daniel Passent
 63. Aleksander Paszyński
 64. Andrzej Potocki
 65. Danuta Piontek
 66. Mieczysław Rakowski
 67. Alicja Rezich-Modlińska
 68. Jan Maria Rokita
 69. Wiesław Rozłucki
 70. Jan Rutkiewicz
 71. Tadeusz Ross
 72. Ireneusz Sekuła
 73. Ernest Skalski
 74. Krzysztof Skubiszewski
 75. Marek Siwiec
 76. Andrzej Szczypiorski
 77. Hanna Suchocka
 78. Marcin Święcicki
 79. Jacek Seryusz Wolski
 80. Tadeusz Syryjczyk
 81. Grażyna Staniszewska
 82. Szymon Szurmiej
 83. Anna Szulc
 84. Ewa Spychalska
 85. Jacek Taylor
 86. Jerzy Turowicz
 87. Witold Trzeciakowski
 88. Jerzy Urban
 89. Kazimierz Ujazdowski
 90. Janusz Waiss
 91. Andrzej Wielowiejski
 92. Piotr Wierzbicki
 93. Henryk Wujec
 94. Andrzej Woyciechowski
 95. Wojciech Ziembiński
 96. Andrzej Zarębski
 97. Andrzej Zoll