Litwa: Polacy apelowali do Węgier o pomoc

Przedstawiciele Związku Polaków na Litwie pikietowali dzisiaj przed ambasadą Węgier w Wilnie przeciwko przymusowej asymilacji Polaków.

Węgry w tym półroczu przewodniczą Unii Europejskiej. Litewscy Polacy apelują o wsparcie w ich walce o pisownię nazwisk w oryginale i zwrotu ziemi oraz złagodzeniu ustawy oświatowej, która zagraża polskiemu szkolnictwu.

Pikietujący wręczyli na ręce ambasadora Węgier rezolucję, w której zaznacza się m.in, że kierownictwo UE powinno wiedzieć, że łamane są na Litwie podstawowe prawa mniejszości narodowych i odpowiednio na to zareagować. "Podczas gdy Litwa starała się o członkostwo w UE - miała dobrą ustawę o mniejszościach narodowych. Obecnie zaś nie ma takiej ustawy i łamane są nasze prawa" - oburza się Edward Trusewicz Sekretarz Związku Polaków na Litwie.

W ubiegłym tygodniu rodzice i nauczyciele szkół polskich na Litwie, około tysiąca osób, pikietowali przed Ministerstwem Oświaty i Nauki w Wilnie . Polacy apelowali do ministra oświaty o odwołanie decyzji w sprawie ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego we wszystkich szkołach już od 2013 r.

Jeśli żądania te nie zostaną spełnione, uczniowie i rodzice zapowiadają nieposłuszeństwo wobec przyjętej ustawy.

IAR/Kresy.pl 23.05.11