140
141
140
30
Lwowsko-Wołyńskie Zagłębie Węglowe

Lwowsko-Wołyńskie Zagłębie Węglowe, zagłębie węgla kamiennego, w obwodach lwowskim i wołyńskim. Powierzchnia ok. 7,5 tys. km2. Eksploatację rozpoczęto w 1954. Zasoby szacuje się na około 1,8 mld ton. W latach czterdziestych w okolicach Jasionowa pod Brodami uruchomiono dwie duże kopalnie węgla brunatnego a w następnej dekadzie powstało kilkanaście kopalni węgla kamiennego w rejonie Sokala i Krystynopola. Potężne zasoby węgla były tez powodem aneksji Sokala przez ZSRR w 1951r. Przy okazji uruchomiono też w okolicach Jaworowa i Rozdołu wielkie kopalnie siarki. Tak duże zasoby węgla, siarki i innych surowców były też powodem przesunięcia tzw Linii Curzona na zachód i wchłonięcie woj.lwowskiego do ZSRR w 1945r na konferencji Jałtańskiej zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow. Polska tym samym poniosła ogromne straty nie tylko terytorialne i kulturowe ale także gospodarcze.