Mapa Gomberga

kolorowa mapa ścienna przedstawiająca, jak informuje napis umieszczony na niej "Zarys powojennej mapy Nowego Świata". Mapa została wydana w 1942 roku w Filadelfii, jednakże w jej lewym górnym rogu odbito pieczęć z napisem "COMPLETED OCTOBER 1941". Oznacza to, że inicjatorzy "nowego moralnego porządku świata" ustalili swoje plany jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. Wydawcą mapy, zastrzegającym sobie prawa przedruku, był niejaki Maurice Gomberg – żydowski mason. U spodu mapy znalazł się program zawarty w 41 punktach, który zaczyna się od słów "Taka będzie nasza polityka".

Gomberg pochodził z Europy Wschodniej, był zwolennikiem komunizmu i stałym czytelnikiem żydowskiej gazety "Freiheit", wydawanej w Stanach Zjednoczonych w języku Yiddish, a to dużo mówi o tej "szarej eminencji".

Mapa ta jest dowodem na to, że Nowy Ład Światowy został zaprojektowany przez żydowskie organizacje masońskie jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, a nawet przed przystąpieniem USA do wojny. Mapa przewiduje zajęcie połowy Europy przez ZSRR, powstanie zjednoczonej Europy, powstanie państwa Izrael, powstanie nowych unii kontynentalnych min. Unii Afrykańskiej; dekolonizację Afryki, dominację USA na Pacyfiku. Równocześnie należy zaznaczyć, że część założeń się nie sprawdziło: unia indyjska, unia grecka, unia chińska, unia australijska, brak jedności całej Europy Zachodniej, połączenie Irlandii, opanowanie Ameryki Północnej przez USA, jedność Niemiec i Austrii.

Mapa o wymiarach 100x71cm zaopatrzona w komentarze, zawierała program powojennego” The New World Moral Order”. Takiej samej nazwy używał w swoich oficjalnych wystąpieniach Robert Strausz – Hupe – ambasador USA, założyciel Foregin Policy Institute (Filadelfia) i masońskiego kwartalnika „Orbis”.

Mapa tego "Nowego Światowego Ładu Moralnego" hojnie oddaje Związkowi Sowieckiemu niemal całą Europę, prawie wszystkie kraje aż do Renu, do granicy Francji: Polskę, Niemcy, Danię, Holandię, Belgię, Austrię, Jugosławię, Rumunię, Bułgarię, z wyjątkiem Grecji, Włoch, Francji i Hiszpanii oraz Szwecji i Norwegii. Także Związkowi Sowieckiemu przydziela się państwa bałtyckie: Finlandię, Łotwę, Estonię i Litwę. Stany Zjednoczone także zostają hojnie obdzielane: całą Kanadą, całym Meksykiem i całą Ameryką Centralną.

Najbardziej nas interesuje fakt, że na Mapie Gomberga - Polska nie istnieje, gdyż jest całkowicie włączona do Związku Sowieckiego. Skoro w komentarzu tej mapy wyraźnie mówi się, że jest ona dziełem "Stanów Zjednoczonych i ich Aliantów", uważać musimy, że już w roku 1942, publicznie dano nam do zrozumienia, iż zostaliśmy całkowicie zdradzeni. Na darmo więc walczyli nasi żołnierze na wszystkich frontach z hitlerowskimi Niemcami. Pozostaje też pytanie: czy rząd polski na emigracji znał Mapę Gomberga?

Mapa przedstawiała prawie całą Europę jako dominium sowieckie, była dziełem komunistów amerykańskich powiązanych ściśle z żydowską masonerią w USA.

Na mapie tej oparła się też triada masońska: Roosvelt – Stalin - Churchill (Jałta) a później Truman – Stalin – Churchill, architekci nowego świata po 1945 roku.

Biada narodom, które lekceważą spiski polityczne.