64
40
44
Henry Morgenthau
Henry Morgenthau

Henry Morgenthau (ur. 11 maja 1891 w Nowym Jorku, zm. 6 lutego 1967 w Poughkeepsie) – amerykański polityk, bliski współpracownik prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Syn dyplomaty Henry'ego Morgenthaua Seniora.

W latach 1934–1945 pełnił funkcję sekretarza skarbu. 9 września 1944 na drugiej konferencji brytyjsko-amerykańskiej w Quebecu przedstawił projekt dotyczący kształtu Niemiec po zakończeniu II wojny światowej, znany jako plan Morgenthaua. Ustąpił z urzędu po śmierci Roosevelta.


Bibliografia

  • Kronika ludzkości, Wydawnictwo Kronika, Warszawa 1993.
  • Wielka encyklopedia PWN, t. 18, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Plan Morgenthaua

Henry Morgenthau, amerykański Sekretarz Skarbu, opracował plan dotyczący przyszłości powojennych Niemiec. Plan Morgenthau przedstawiono 9 września 1944 roku w trakcie II brytyjsko-amerykańskiej konferencji w m. Quebec (11–16 września 1944) i uzyskał poparcie Roosevelta i Churchilla, krytykowali go jednak sekretarz stanu Cordell Hull i brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden, źle przyjęła go też amerykańska opinia publiczna i koła biznesowe. Ostatecznie w listopadzie 1944 roku został odrzucony przez Roosevelta.


Plan Morgenthaua, Proponowany podział Niemiec
Proponowany podział Niemiec


Zakładał on:

  • rozbicie Niemiec na Niemcy Południowe i Niemcy Północne oraz na strefy międzynarodowe
  • całkowitą demilitaryzację
  • likwidację przemysłu ciężkiego
  • stworzenie państwa rolniczo-pasterskiego
  • obsadzenie powstałych państw przez wojska alianckie
  • północna część Prus Wschodnich miała być przyłączona do ZSRR. Część południowa, Górny Śląsk i część Dolnego Śląska do Polski. Obszar nad Renem i Mozelą do Francji