25
26
25
25
Muzeum Starożytności w Wilnie

Muzeum Starożytności w Wilnie, muzeum historyczne i historii naturalnej w Wilnie, założone w 1855 przez Eustachego Tyszkiewicza, otwarte w 1856 przy Uniwersytetcie Wileńskim; zamknięte w 1863, w 1865 zlikwidowane na polecenie Michaiła Murawiewa i zagrabione przez rosyjskie instytucje naukowe[2]; ponownie zorganizowane przy Uniwersytecie Stefana Batorego w 1919, w 1941 zagrabione przez Litewską Akademię Nauk; drugie najstarsze polskie muzeum, pierwsze muzeum na Litwie, dokumentowało historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów na ziemiach zabranych; od 1992 zbiory muzeum znajdują się w „posiadaniu” Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie.