71
53
52
Rostysław Nowożenec
Rostysław Nowożenec

Rostysław Nowożenec ( ukr. "Ростислав Новоженец") - ukraiński polityk nacjonalistyczny, deputowany lwowskiej rady obwodowej z Bloku Julii Tymoszenko,wrogo nastawiony do Polski i Polaków.

Pomysłodawca nazwania nowo powstającego we Lwowie stadionu na Euro 2012 imieniem Stepana Bandery. Nowożenec ponad to stoi na czele fundacji "Ukraina-Ruś", która w 2010 roku wydała przewodnik zatytułowany "Ukraińskie miejsca w Polsce", który spotkał się ze stanowczym odzewem w mediach polskich. W przewodniku tym znalazły się m.in. niezgodne z prawdą twierdzenie, że plemię Polan to plemię ukraińskie, Juliusz Słowacki, Zygmunt II August, Stanisław August Poniatowski byli Ukraińcami, a Kraków to staroukraiński gród, który dostał się pod okupację Polaków.

Od państwa rosyjskiego zażądał 10,5 trylionów hrywien jako odszkodowanie dla Ukrainy za "śmierć milionów jej mieszkańców z rąk rosyjskich oprawców".

Przed rozpoczęciem obchodów 65. rocznicy masowej zbrodni na ludności polskiej we wsi Huta Pieniacka, dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich i ukraińskich ochotników do niemieckiego 4 Pułku Policji SS, Nowożenec zażądał demontażu pomnika upamiętniającego ofiary mordu, wystawionego w tej miejscowości w 2005 roku przez polską organizację państwową Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

22.01.2011 na wiecu we Lwowie Nowożenec nawoływał do oderwania od sąsiednich państw terenów, które - jego zdaniem - są etnicznie ukraińskie. Wtórował mu Jurij Szuchewycz, syn komendanta Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), Romana Szuchewycza.

- Straciliśmy Łemkowszczyznę, Nadsanie, Chełmszczyznę i Podlasie, które weszły w skład Polski, oraz ziemię brzeską i Homelszczyznę, które znajdują się na Białorusi - mówił na wiecu Nowożenec.

W tym kontekście wymienił także należące do Rosji wschodnią Słobożańszczyznę i Kubań, oraz mołdawskie Naddniestrze i południową Bukowinę, która jest częścią Rumunii.

- Jedności kraju jeszcze nie osiągnęliśmy, lecz powinniśmy do niej dążyć - oświadczył Nowożenec.

- To prawda: jeszcze nie wszystkie etniczne ziemie (ukraińskie) zostały zebrane w całość. Do prawdziwej jedności dojdziemy, kiedy zbierzemy te ziemie, które znajdują się jeszcze poza granicami Ukrainy - powiedział Jurij Szuchewycz.

Ukraina