Od Juszczenki żądają oficjalnej reakcji na oświadczenia Sejmu RP

Wołyńska obwodowa organizacja ogólnoukraińskiego związku "Swoboda" jest oburzona uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2009 roku, w sprawie "tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich". Taką treść zawiera oświadczenie szefa wołyńskiego ośrodka OZ "Swoboda" Anatolija Witiwa do Prezydenta Ukrainy, przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy i Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku - poinformowano w biurze prasowym wołyńskiego ośrodka OZ "Swoboda".

Podajemy oświadczenie w całości:

"Uważamy, że uchwała polskiego parlamentu prowokuje antyukraińską histerię i bezpośrednio obraża narodowe dostojeństwo Ukraińców, którzy od zawsze mieszkali na terenach Wołyniu. Termin "Kresy Wschodnie", użyty w dokumencie, świadczy o tym, że w Polsce dotychczas istnieją wrogie zamiary wobec etnicznego terytorium Ukrainy, w szczególności Wołyniu. Krok Sejmu pokazał, że takie działania uzyskują poparcie na poziomie państwowym sąsiedniego kraju.

W uchwale okupacyjna istota Armii Krajowej i innych polskich formacji wojskowych została przykryta obłudnymi słowami o "obronie cywilnej ludności". Wołyń pamięta takich "obrońców", którzy masowo niszczyli Ukraińców w latach II wojny światowej, palili całe wołyńskie wsi.

Polskie władze bezpodstawnie oskarżają OUN i UPA o "czystki etniczne", zapominając o systematycznym terrorze przeciw Ukraińcom ze strony Polski w ciągu kilku wieków. Oświadczamy, że OUN i UPA walczyły na ukraińskiej ziemi i nigdy nie sięgała po polskie etniczne terytoria w odróżnieniu od polskich bandyckich formacji zbrojnych.

Dlatego Wołyńska obwodowa organizacja OZ "Swoboda" żąda:

  • od władz Rzeczypospolitej Polskiej - rezygnacji z kroków, które prowokują antyukraińską histerię i obrażają narodowe dostojeństwo Ukraińców;
  • od Prezydenta Ukrainy i Rady Najwyższej - udzielenia oficjalnej oceny dla uchwały Sejmu RP z 15 lipca 2009 roku.

Ostrzegamy, że będziemy podejmować wszystkie możliwe kroki, zgodne z ustawodawstwem, żeby nie dopuścić bluźnierstwa przeciw pamięci tysięcy Wołynian ze strony przedstawicieli Polski".

Przypomnimy, parlament Polski oskarżył OUN i UPA o czystki etniczne na Wołyniu.