321
196
193
Patriota Ukrainy

Patriota Ukrainy - ukraińska organizacja o proweniencji narodowo-socjalistycznej, powstała w 2005, ma charakter antypolski, antysemicki i antyrosyjski.

Jej liderem jest Andrij Biłećkyj. Organizacja została zarejestrowana przez sąd w Charkowie 17 stycznia 2006.

Hasła narodowych-socjalistów ukraińskich to:

  • "Chwała hajdamakom",
  • "Pamiętaj obcokrajowcu, Ukrainiec gospodarzem"
  • "Jedna rasa, jeden naród, jedna ojczyzna - to Ukraina".
  • „Ukraina dla Ukraińców”

"Patriota Ukrainy" - to jedna z najbardziej radykalnych organizacji nacjonalistycznych kraju. Została założona na „zachodniej Ukrainie” w 1999 roku jako ruch młodzieżowy Socjal-Nacjonalistycznej Partii, ale od 2005 działa niezależnie z centrum w Charkowie. W ciągu ostatnich czterech lat organizacja ta znacznie się zaktywizowała, zwielokrotniła liczbę swoich członków. Jeszcze w 2006 r., miała tylko jeden oddział - w Charkowie, teraz ich liczba wynosi około dziesięciu (w tym w Kijowie). "Patriota Ukrainy" dąży do "jednolitego rasowo i narodowo społeczeństwa zbudowanego na zasadach Ukraińskiej Narodowej Wielkości"[wzorzec III Rzesza Niemiecka]. Ideologicznie, jest to - spadkobierca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), powstałej pod koniec lat 20-ych XX wieku i ściśle współpracującej z nazistami, zwłaszcza w zagładzie Żydów i Polaków. Tak jak OUN "Patriota Ukrainy" zajmuje zdecydowanie antysemickie i antypolskie stanowisko. W listopadzie 2007 r. działacze organizacji zażądali od Żydów i Rosjan "publicznych przeprosin i skruchy" za Hołodomor na Ukrainie w latach 30-ych XX wieku, a także "moralnej i finansowej rekompensaty za to od Izraela i Rosji".