Polacy znów walczą o kościół we Lwowie

2010-07-24

Nasi Rodacy na Ukrainie, porzuceni przez elity Trzecie RP. muszą sami upominać się o swoje prawa.

Lwowska parafia walczy o kościół

„Jesteśmy w swojej świątyni i tutaj jesteśmy gospodarzami” – powiedział 22 lipca podczas odpustu w kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie proboszcz tej parafii ks. Włodzimierz Kuśnierz. Duchowny wezwał wiernych do kontynuowania walki o zwrot tej świątyni, gdzie nadal znajduje się Dom Muzyki Organowej i Kameralnej.

Ks. Kuśnierz poinformował wiernych o przebiegu rozpraw sądowych w sprawie odzyskania kościoła św. Marii Magdaleny. Wcześniej sąd lwowski, orzekł, że katolicy dzierżawią pomieszczenie świątyni od sali organowej, jednak sąd wyższej instancji w Kijowie tę decyzję anulował i skierował do ponownego rozpatrzenia we Lwowie. „Nie jest to może decydujące zwycięstwo, ale jednak krok do przodu, który świadczy o tym, że rządzący nie mogą nami manipulować” - powiedział ks. Kuśnierz. Zaznaczył, że dyrekcja Domu Muzyki Organowej i Kameralnej nadal stosuje ataki i oskarża parafian w środkach masowego przekazu.

Parafia rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny we Lwowie od 1991 r domaga się zwrotu swego XVII-wiecznego kościoła, gdzie od czasów komunistycznych mieści się Dom Muzyki Organowej i Kameralnej. Po decyzji Rady Miejskiej Lwowa z 11 marca br. o przedłużeniu terminu wynajęcia kościoła na cele muzyczne na dalszych 20 lat wspólnota parafialna zwróciła się do sądu w Kijowie. Wcześniej ks. Kuśnierz i prawie 500 parafian kościoła św. Marii Magdaleny wystosowało apel do władz i społeczeństwa miasta. Przypomniano w nim, że Rada Lwowa podjęła tę decyzję nie uwzględniając potrzeb wspólnoty parafialnej i jej wieloletnich starań o zwrot lub korzystanie na równoprawnych warunkach ze swej prawowitej własności.

Nabożeństwa w kościele są odprawiane od 2001 r., ale centralne przejście do ołtarza jest zastawione ławkami, których nie można przesuwać, ponieważ zdaniem dyrekcji niszczy to posadzkę. Ponadto zamurowane jest główne wejście do kościoła. Parafia nie może też korzystać z kościelnych organów, umieszczonych w świątyni w 1936 r. Po każdej Mszy św. ksiądz wynosi z kościoła Najświętszy Sakrament, by przewieźć go w bezpieczne miejsce. Rada uzasadnia swe stanowisko w sprawie odmowy zwrotu świątyni znaczeniem znajdujących się w niej organów dla kulturalnego życia miasta. Jest to największy instrument tego typu na Ukrainie.

Wyposażenie kościoła – ołtarze boczne, obrazy, rzeźby, konfesjonały, klęczniki, ławki częściowo przejęły władze, częściowo zostały zniszczone; jeszcze inna część trafiła do muzeów. Baptysterium z freskami Jana Henryka Rosena zamieniono na... toaletę, cenne freski zamalowano. Wieże kościelne pozbawiono krzyży, z przykościelnego placu usunięto figurę Matki Bożej. Jedyną pozostałością po dawnej świetności budynku jest ołtarz główny i epitafia ze zniszczonymi elementami dekoracyjnymi.

Rzymskokatolicki kościół pw. św. Marii Magdaleny (obecnie przy ul. Bandery 8 - przed wojną Leona Sapiehy) wzniesiono w XVII wieku wg projektu Wojciecha Kielara i Jana Godnego. Fundatorką była w roku 1600 Anna Pstrokońska. Świątynię rozbudowali wg projektu Macieja Urbanika pod koniec XVII w. dominikanie, którzy byli gospodarzami kościoła i klasztoru do chwili kasaty zakonów, przeprowadzonej przez rząd austriacki w ramach tzw. reformy józefińskiej.

Budynek pełnił funkcje sakralne do r. 1945. Po wydaleniu ze Lwowa duchowieństwa i wiernych był przez pewien czas zamknięty. Otwarty ponownie w 1946 r. służył wiernym do października 1962 r. W świątyni, przekazanej Politechnice Lwowskiej, urządzono klub młodzieżowy, a następnie salę organową, funkcjonującą do chwili obecnej.