44
63
44
46
Polesie
Polesie
Województwo nowogródzkie

Polesie stanowi płaską równinę, leżącą w dorzeczu Prypeci i Bugu. Rzeki te, poprzez Muchawiec (prawy dopływ Bugu) i Pinę (lewy dopływ Prypeci), łączy kanał Dniepr-Bug.

Na Polesiu znajdują się jedne z największych w Europie obszarów zabagnionych. Występują też liczne płytkie jeziora. Obszar jest stosunkowo słabo zaludniony. Polesie dzieli się na szereg makroregionów, w obrębie Polski obecnie znajdują się: Polesie Podlaskie i Polesie Wołyńskie.

Do 1939 roku większość Polesia należała do Polski jako woj.poleskie.

Województwo poleskie - województwo II Rzeczypospolitej utworzone 19 lutego 1921 r. z siedzibą w Pińsku. Po pożarze miasta w sierpniu 1921 r. stolicę przeniesiono do Brześcia Litewskiego, przemianowanego w 1923 r. na Brześć nad Bugiem. Województwo istniało do 1939 r.

Herb województwa poleskiego
Herb województwa poleskiego

Główne miasta: Pińsk, Kobryń, Stolin, Kamień Koszyrski, Bereza Kartuska, Dawidgródek, Drohiczyn, Łuniniec, 16 grudnia 1930 r. województwo zmieniło swoje granice - do województwa wołyńskiego przyłączono powiat sarneński. Osiem lat później, w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow, województwo poleskie znalazło się w granicach ZSRR. Jego południowa część z Kamieniem Koszyrskim została włączona do Ukrainy radzieckiej, północna część zaś - jako obwody brzeski i piński - do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

W wyniku układu polsko-radzieckiego z 1945 roku jedynie niewielkie fragmenty województwa poleskiego znajdują się obecnie w Polsce, stanowiąc część Podlasia. Reszta województwa została rozparcelowana między obwody brzeski i miński na Białorusi oraz wołyński i rówieński na Ukrainie.