45
47
41
43
Polskie Radio Łuck

Polskie Radio Łuck - planowana stacja Polskiego Radia, która miała zostać uruchomiona na jesieni 1939 roku w Łucku (stolica Województwa wołyńskiego). Prace przy budowie infrastruktury - budynków studyjnych - trwały od lipca 1938 roku. W dniu wybuchu II wojny światowej, radiostacja była gotowa do uruchomienia. Czekała tylko na przywiezienie nadajnika z Warszawy. Niestety nie był on gotowy, co spowodowało, że Polskie Radio Łuck nie zdążyło nigdy nadać żadnej audycji.

Planowana częstotliwość nadawania to 424kHz, moc 50kW, zaś przewidywany zasięg wynosił około 120km.