375
378
371
378
Polskie Zamki na Kresach wschodnich

B

 • Baszta Kamieniecka
 • Baturyn
 • Zamek w Białej Cerkwi
 • Birże
 • Zamek w Bracławiu
 • Brody
 • Brzeżany
 • Buczacz
 • Budzanów

C

 • Zamek w Chocimiu
 • Czarnokozińce
 • Czehryń
 • Zamek w Czerkasach
 • Czerwonogród
 • Czerwony Dwór
 • Zamek w Czortkowie

D

 • Dubno

G

 • Zamek w Gieranionach
 • Zamek Giełgudów
 • Nowy Zamek w Grodnie
 • Stary Zamek w Grodnie
 • Głuchów

H

 • Halicz
 • Holszany

J

 • Dołyna
 • Jazłowiec

K

 • Kamieniec
 • Zamek w Kaniowie
 • Zamek w Kijowie
 • Klewań
 • Koniecpol Nowy
 • Korzec (miasto)
 • Zamek w Kownie
 • Zamek w Krewie
 • Krustpilis
 • Kudryńce

L

 • Niski Zamek we Lwowie
 • Lachowicze
 • Zamek w Lidzie
 • Lubcz
 • Wysoki Zamek we Lwowie

Ł

 • Zamek w Łucku

M

 • Miadzioł (miasto)
 • Miedniki Królewskie
 • Mikulińce
 • Międzybuż

N

 • Nieszczerdo
 • Zespół zamkowy w Nieświeżu
 • Zamek w Nowogródku

O

 • Okopy Świętej Trójcy
 • Zamek w Olesku
 • Zamek w Ostrogu
 • Ostróg (miasto)
 • Zamek w Owruczu
 • Ołyka

P

 • Paniowce
 • Zamek w Podhorcach
 • Pomorzany
 • Potok Złoty

R

 • Zamek Rakowiec
 • Rakowiec (Pokucie)

S

 • Satanów
 • Sidorów
 • Skała Podolska
 • Skałat
 • Skeliwka
 • Stare Sioło
 • Starokonstantynów
 • Stary Bychów

Ś

 • Świrz

T

 • Tarnopol
 • Zamek w Tokach
 • Trembowla
 • Zamek w Trokach
 • Stare Troki
 • Twierdza w Kamieńcu Podolskim

W

 • Wiśniowiec
 • Wysuczka

Z

 • Zamek Herburt koło Dobromila
 • Zamek w Brześciu
 • Zamek w Dubnie
 • Zamek w Krzemieńcu
 • Zamek w Żółkwi
 • Zamek w Zasławiu
 • Załoźce
 • Zamek w Zbarażu
 • Zinków
 • Zamek w Złoczowie

Ż

 • Żwaniec
 • Zamek w Żytomierzu
 • Żółkiew