17
21
15
15
Przełęcz Jabłonicka
Przełęcz Jabłonicka
Przełęcz Jabłonicka (obecnie)

Przełęcz Jabłonicka także Przełęcz Tatarska - przełęcz w łańcuchu Zewnętrznych Karpat Wschodnich, oddziela­jąca Gorgany od Czarnohory.

Wysokość - 931 m n.p.m. Przez Przełęcz Jabłonicką przebiega droga regionalna R03, łącząca Rachiw w obwodzie zakarpackim z miejscowością Jaremcze w obwodzie stanisławowskim. Przełęcz Jabłonicka rozdziela dolinę Cisy po stronie zakarpackiej od doliny Prutu po stronie galicyjskiej. Od najdawniejszych czasów wykorzystywana jako szlak handlowy znad Morza Czarnego na Węgry.

19 września 1939 resztki 10 Brygady Kawalerii w sile ok. 1,5 tys. żołnierzy, z kilkoma tankietkami, wobec agresji ZSRR na Polskę – otrzymały rozkaz wycofania się na Węgry na czele z płk. dypl.Stanisławem Maczkiem, przekroczyły granicę węgierską na Przełęczy Tatarskiej, po czym zostały internowane.