207
208
203
203
Przemyślany
Herb miasta Przemyślany
Herb z czasów II RP

Przemyślany – polskie miasto, do 1945 miasto powiatowe w województwie tarnopolskim, siedziba powiatu przemyślańskiego II Rzeczypospolitej. .Po 1945 na mocy paktów rozbiorowych zostały siłą wcielone do ZSRR pod okupację radziecką.

Obecnie są pod administracją ukraińską.

Pierwsza wzmianka o Przemyślanach jako wsi pochodzi z 1437. W 1623 otrzymały prawo mag­de­bur­skie. Przed 1772 w I Rzeczypospolitej, w latach 1772-1918 pod zaborem austriackim w Królestwie Galicji i Lodomerii, od 1918 w II Rzeczypospolitej, w 1939 zagrabione przez Związek Radziecki i przekazane Ukraińskiej SRR.

Trzy dni po zajęciu miasta przez wojska niemieckie, 4 lipca 1941 roku nacjonaliści ukraińscy (OUN) dokonali w Przemyślanach pogromu, podczas którego nieustaloną liczbę Żydów spalono w synagodze a także wielu innych pobito i ograbiono.

Getto zlikwidowano 22 maja 1943 roku. Kompania 1 batalionu 23 pułku policji rozstrzelała 2 tys. Żydów. W Przemyślanach pozostała jeszcze filia obozu pracy w Kurowicach, którą zlikwidowano 28 czerwca 1943 roku: 250 kobiet rozstrzelano, 200 mężczyzn przeniesiono do Kurowic.


W Przemyślanach urodził się:

  • Wojciech Filarski (Albert Filarski -1831) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego
  • Adam Daniel Rotfeld (w 1938 roku) – polski naukowiec i dyp­lo­ma­ta, minister spraw zagranicznych RP w 2005 roku.
  • polski muzyk, kompozytor i dyrygent Leopold Kozłowski (1918), ostatni żyjący przedstawiciel autentycznych przedwojennych klez­me­rów w Polsce.