1133
1203
Joachim von Ribbentrop
Joachim von Ribbentrop
Joachim von Ribbentrop

Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop (ur. 30 kwietnia 1893, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) - minister spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945. Ribbentrop, a następnie Dienststelle Ribbentrop. W 1936 został ambasadorem III Rzeszy w Londynie.

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisał ze strony III Rzeszy tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow z ZSRR, którego istotą był tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRR rozstrzygały o przyszłym podziale Polski , krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) pomiędzy ZSRR a III Rzeszę.

Pakt umożliwił Hitlerowi atak na Polskę 1.09.1939 r. agresję ZSRR na Polskę 17.09.1939 r, atak ZSRR na Finlandię w grudniu 1939r. i późniejszą aneksję Besarabii i krajów bałtyckich przez ZSRR (czerwiec-sierpień 1940 r.).

Podczas wojny Ribbentrop ponosił odpowiedzialność m .in. za deportacje ludności żydowskiej z krajów państw podporządkowanych Rzeszy do obozów zagłady. Odpowiedzialny za IV rozbiór Polski, sympatyk OUN-UPA w sprawie ludobójstwa Polaków na Wołyniu, Podolu, Małopolsce Wschodniej i Lwowie, przyjaciel Stalina i zapalony myśliwy, dlatego otrzymał od niego w prezencie Suwalszczyznę. Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został skazany na karę śmierci.

16 października 1946 Joachim von Ribbentrop został stracony przez powieszenie.