503
506
503
502
Skidel
Skidel - Kościół św. Józefa
Kościół św. Józefa

Polskie miasto położone koło Grodna, województwo Białystok do 1939r. Po 1945 na mocy paktów ro­z­bio­ro­wych został siłą wcielony do ZSRR pod okupację radziecką. O­be­c­nie Skidel jest pod ad­mi­ni­stra­cją bia­ło­ru­ską.

W czasach I Rzeczypospolitej był ce­n­trum targowym, położonym na trakcie z Grodna do Słonimia. W XIX wieku nastąpił jego upadek. Na początku XX wieku 80% mieszkańców stanowili Żydzi.

Za II RP siedziba wiejskiej gminy Skidel. W II Rzeczypospolitej stał się ośrodkiem agitacji komunistycznej. W czasie ataku radzieckiego na Polskę 18 września 1939 w mieście miała miejsce akcja dywersyjna, znana jako „Rebelia Skidelsko-Grodzieńska”, zainicjowana przez miejscowych Żydów i Białorusinów, którzy zaatakowali posterunki polskiej policji. Bunt uś­mie­rzy­ło dopiero przybycie oddziałów Wojska Polskiego z Grodna.